Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Застосування «транспортної задачі» для оптимізації логістичних витрат у молочній промисловості

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ковальов, А.І.
dc.contributor.author Карпов, В.А.
dc.contributor.author Винокурова, О.І.
dc.date.accessioned 2015-05-20T14:50:03Z
dc.date.available 2015-05-20T14:50:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Застосування «транспортної задачі» для оптимізації логістичних витрат у молочній промисловості / А.І. Ковальов, В.А. Карпов, О.І. Винокурова // Економічні інновації: Зб. наук. пр. — Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2015. — Вип. 59. — С. 29-35. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0066
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/81766
dc.description.abstract Обґрунтована доцільність використання багатокритеріального методу для моделювання логістичного ланцюга поставок на підприємствах молочної промисловості України. Розглянуто типові логістичні задачі для оптимізації витрат та моделі для їх вирішення. Запропоновано економіко-математичну модель мінімізації витрат у ланцюгу поставок з метою оптимізації витрати на закупівлю та постачання матеріальних ресурсів, а також собівартості продукції. uk_UA
dc.description.abstract In the article described the expediency of the use of multi-criteria method for modeling the logistics supply chain for the dairy industry in Ukraine. Considered a typical logistical problems for cost optimization and model for their solution. Developed an economic-mathematical model of minimizing the cost of the supply chain to optimize the cost of the purchase and delivery of material resources, and the cost of production. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічні інновації
dc.title Застосування «транспортної задачі» для оптимізації логістичних витрат у молочній промисловості uk_UA
dc.title.alternative Using of “transport task” for optimization of logistic costs uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.4:519.8


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис