Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

О температурной зависимости удельного сопротивления сплавов Mo-Re, Mo-Re-Nb

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Игнатьева, Т.А.
dc.contributor.author Великодный, А. Н.
dc.contributor.author Саньков, А.А.
dc.date.accessioned 2015-05-13T19:19:19Z
dc.date.available 2015-05-13T19:19:19Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation О температурной зависимости удельного сопротивления сплавов Mo-Re, Mo-Re-Nb / Т.А. Игнатьева, А. Н. Великодный, А.А. Саньков // Вопросы атомной науки и техники. — 2004. — № 6. — С. 89-92. — Бібліогр.: 18 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/81264
dc.description.abstract Исследованы температурные зависимости удельного сопротивления ρ ( Τ ) в интервале температур 1 0… 300 К для двойных сплавов Mo1 -х- Rex (0…30) ат.% Re и тройных сплавов Mo1 -х-у-Reх-Nbу, где суммарная концентрация примесей соответствовала твердому раствору. Наблюдали нелинейное увеличение ρ ( Τ ) в двойных и тройных сплавах. Удельное сопротивление, как функция концентрации - ρ (C) при Т = 10 К, нелинейно растет для двойных систем и нелинейно убывает для тройных. Это соответствуют появлению малой электронной полости поверхности Ферми в Mo под действием примеси Re и ее исчезновению в двойной системе под действием примеси Nb. Перестройка электронного спектра может привести к особенностям электрон-фононного взаимодействия, по нашему предположению это соответствует нелинейности идеального сопротивления ρ i (C) двойных систем при Т = const выше 30 К. uk_UA
dc.description.abstract Досліджено температурні залежності питомого опору ρ (T) в інтервалі температур 10K…300 К для подвійних Mo1-х–Rex (0…30) ат.%та потрійних сплавів Mo1-х-у–Reх–Nbу, де сумарна концентрація домішок відповідала твердому розчину. Спостерігали нелінійне зростання ρ (T) в подвійних та потрійних сплавах. Питомий опір, як функція концентрації ρ (C) при Т=10 К, нелінійно зростає для подвійних систем та нелінійно зменшується для потрійних. Це відповідає появленню малої електронної групи поверхні Фермі в Мо під дією домішки Re та її зникненню в подвійній системі під дією домішки Nb. Зміна електронного спектру може визвати особливості електрон-фононної взаємодії, по нашому уявленню, саме з цим пов’язана нелінійність ідеального опору ρ i (C) подвійних систем при Т=const більших 30 К. uk_UA
dc.description.abstract The temperature dependences of the resistively ρ ( Τ ) of Mo1-х Rex alloys (Re concentrations between 0 and 30 аt.% and Mo1-х-у-Reх-Nbу, where the total impurity concentration corresponded to solid solution, have been investigated in the temperature range (10…300) К. A nonlinear increase of ρ ( Τ ) in two- and three- component alloys has been observed. The function ρ (C) nonlinearly increases at Т=10К for the two-component systems and nonlinearly decreases for the three-component systems. It corresponds to appearance of a small electronic group of the Fermi surface in Mo under the aсtion of Re impurity and to the disappearance of this group in the Mo 1-х Rex systems doped with Nb. The change in the electronic spectrum may lead to some peculiarities in the electron - phonon interaction. To our assumption this corresponds to nonlinearity in the ideal resistivity ρ i (C) of two -component systems at Т=const above 30К. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Сверхпроводимость и сверхпроводящие материалы uk_UA
dc.title О температурной зависимости удельного сопротивления сплавов Mo-Re, Mo-Re-Nb uk_UA
dc.title.alternative Про температурну залежність питомого опору сплавів Mo-Re, Mo-Re-Nb uk_UA
dc.title.alternative About temperature dependence of the resistivity of Mo-Re, Mo-Re-Nb alloys uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 537.312.536.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис