Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Perspective directions of experimental research on fundamental physics at intermediate energies on the proposed NSC KIPT 730 MeV linear electron accelerator

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ganenko, V.B.
dc.contributor.author Konovalov, O.G.
dc.contributor.author Korchin, A.Yu.
dc.contributor.author Maslov, N.I.
dc.contributor.author Shevchenko, N.G.
dc.date.accessioned 2015-04-19T17:23:00Z
dc.date.available 2015-04-19T17:23:00Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Perspective directions of experimental research on fundamental physics at intermediate energies on the proposed NSC KIPT 730 MeV linear electron accelerator / V.B. Ganenko, O.G. Konovalov, A.Yu. Korchin, N.I. Maslov, N.G. Shevchenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2004. — № 5. — С. 164-168. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 01.52.+R, 07.05.FB
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/80619
dc.description.abstract Perspertive directions in fundamental nuclear and hadron physics with electromagnetic probes at intermediate energies up to 1 GeV are discussed. It is emphasized that for electron accelerator with the energy 500…730 MeV, duty factor ~1 and current up to 100 mkА, which is proposed at NSC KFTI there are following possible perspective topical trends which could be studied which will be; i) test of theoretical predictions of the chiral perturbation theory; ii) many-body processes and influence of nuclear medium on hadron properties; iii) test of the electroweak theory in scattering of polarized electrons on nucleons and nuclei, and the parity violation effects. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто перспективні напрямки фундаментальних досліджень у галузі ядерної фізики та фізики адронів з електромагнітними зондами в області проміжних енергій до 1 ГеВ. Підкреслено, що на електронному прискорювачі прискорювачі з енергію 500…750 МеВ, коефіцієнтом заповнення ~1 і струмом до 100 мкА, що пропонується побудувати в ННЦ ХФТІ, можливі такі напрямки фундаментальних досліджень, що будуть актуальними у найближчому майбутньому: i) перевірка теоретичних передбачень кіральної теорії збурень; ii) багаточасткові процеси та вплив ядерного середовища на характеристики адронів; iii) перевірка електрослабкої теорії в експериментах з розсіяння поляризованих електронів на нуклонах та ядрах і ефекти порушення парності у цих процесах. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены перспективные направления фундаментальных исследований по ядерной физике и физике адронов с электромагнитными зондами в области промежуточных энергий до 1 ГэВ. Подчеркивается, что на электронном ускорителе с энергией 500...750 МэВ, коэффициентом заполнения ~1 и током 100 мкА, который предлагается построить в ННЦ ХФТИ, возможны следующие направления фундаментальных исследований, которые будут актуальны в ближайшем будущем: i) проверка предсказаний киральной теории возмущений; ii) многочастичные процессы и влияние ядерной среды на свойства адронов; iii) проверка электрослабой теории в экспериментах по рассеянию поляризованных электронов на нуклонах и ядрах и нарушения четности. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Теория и техника ускорения частиц uk_UA
dc.title Perspective directions of experimental research on fundamental physics at intermediate energies on the proposed NSC KIPT 730 MeV linear electron accelerator uk_UA
dc.title.alternative Перспективні напрямки експериментальних досліджень по фізиці проміжних енергій на пропонованому 730 МеВ-лінійному прискорювачі ННЦ ХФТІ uk_UA
dc.title.alternative Перспективные направления экспериментальных исследований по физике промежуточных энергий на предлагаемом 730 МэВ-линейном ускорителе ННЦ ХФТИ uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис