Показати простий запис статті

dc.contributor.author Antipov, K.I.
dc.contributor.author Ayzatsky, M.I.
dc.contributor.author Akchurin, Yu.I.
dc.contributor.author Gurin, V.A.
dc.contributor.author Boriskin, V.N.
dc.contributor.author Beloglasov, V.I.
dc.contributor.author Biller, E.Z.
dc.contributor.author Demidov, N.V.
dc.contributor.author Dovbnya, A.N.
dc.contributor.author Dronov, R.N.
dc.contributor.author Khodak, I.V.
dc.contributor.author Kosoy, A.I.
dc.contributor.author Kushnir, V.A.
dc.contributor.author Momot, V.A.
dc.contributor.author Myakushko, L.K.
dc.contributor.author Mytrochenko, V.V.
dc.contributor.author Nikitina, T.F.
dc.contributor.author Opanasenko, A.N.
dc.contributor.author Perezhogin, S.A.
dc.contributor.author Pugachev, G.D.
dc.contributor.author Repikhov, O.A.
dc.contributor.author Reprintzev, L.V.
dc.contributor.author Shendrik, V.A.
dc.contributor.author Stepin, D.L.
dc.contributor.author Tarasov, G.E.
dc.contributor.author Tur, Yu.D.
dc.contributor.author Zhiglo, V.F.
dc.date.accessioned 2015-04-19T17:03:18Z
dc.date.available 2015-04-19T17:03:18Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation S-band electron linac with beam energy of 30…100 MeV / K.I. Antipov, M.I. Ayzatsky, Yu.I. Akchurin, V.A. Gurin, V.N. Boriskin, V.I. Beloglasov, E.Z. Biller, N.V. Demidov, A.N. Dovbnya, R.N. Dronov, I.V. Khodak, A.I. Kosoy, V.A. Kushnir, V.A. Momot, L.K. Myakushko, V.V. Mytrochenko, T.F. Nikitina, A.N. Opanasenko, S.A. Perezhogin, G.D. Pugachev, O.A. Repikhov, L.V. Reprintzev, V.A. Shendrik, D.L. Stepin, G.E. Tarasov, Yu.D. Tur, V.F. Zhiglo // Вопросы атомной науки и техники. — 2004. — № 5. — С. 135-138. — Бібліогр.: 10 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 41.75.Ht, 25.20.-x
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/80610
dc.description.abstract The S-band electron linac has been designed at NSC KIPT to cover an energy range from 30 to 100 MeV. The linac consists of the injector based on evanescent oscillations and the two four-meter long piecewise homogeneous accelerating sections. Each section is supplied with RF power from the KIU-12AM klystron. Variation of mean energy of the beam over a wide range is produced by placing bunches out of the wave crest in the second accelerating section. The report presents layout of the linac as well as simulation results of self-consistent particle dynamics in the linac and its present status. uk_UA
dc.description.abstract Лінійний прискорювач електронів 10 см - діапазону було розроблено в ННЦ ХФТІ з метою перекрити діапазон енергій 30…100 MeВ. Прискорювач складається з інжектора, основаного на коливаннях, що не розповсюджуються, і двох шматково-однорідних чотириметрових прискорювальних секцій. Кожна секція забезпечується НВЧ-потужністю від клістрона KІУ-12AM. Зміна середньої енергії пучка в широких межах забезпечується прискоренням згустків не на гребені хвилі в другій прискорювальній секції. Представлено структурну схему прискорювача, результати моделювання динаміки частинок в прискорювачі і його поточний стан. uk_UA
dc.description.abstract Линейный ускоритель электронов 10 см - диапазона был разработан в ННЦ ХФТИ с целью перекрытия диапазона энергий 30…100 MэВ. Ускоритель состоит из инжектора, основанного на не распространяющихся колебаниях и двух кусочно-однородных четырехметровых ускоряющих секций. Каждая секция питается СВЧ-мощностью от клистрона KИУ-12AM. Изменение средней энергии пучка в широких пределах обеспечивается ускорением сгустков не на гребне волны во второй ускоряющей секции. Представлены структурная схема ускорителя, результаты моделирования динамики частиц в ускорителе и его текущее состояние. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Теория и техника ускорения частиц uk_UA
dc.title S-band electron linac with beam energy of 30…100 MeV uk_UA
dc.title.alternative Лінійний прискорювач електронів 10 см - діапазону з енергією пучка 30…100 MеВ uk_UA
dc.title.alternative Линейный ускоритель электронов 10 см - диапазона с энергией пучка 30…100 MэВ uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис