Показати простий запис статті

dc.contributor.author Buts, A.V.
dc.contributor.author Buts, V.A.
dc.contributor.author Churyumov, G.I.
dc.date.accessioned 2015-04-04T20:07:50Z
dc.date.available 2015-04-04T20:07:50Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Self-focusing of radiation in non-uniform mediums / A.V. Buts, V.A. Buts, G.I. Churyumov // Вопросы атомной науки и техники. — 2005. — № 2. — С. 146-148. — Бібліогр.: 3 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 42.15.-i
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/79805
dc.description.abstract The possibility of self-focusing in propagating the rays in the non-uniform mediums is shown. This self-focusing is similar to a Veksler-Mac-Millan’s autophasing in the theory of accelerators. The self-focusing of the rays are able to weaken essentially an effect of random non-uniformities and to increase the threshold of development of stochastic instability. uk_UA
dc.description.abstract Показана можливість автофазування променів, що поширюються в неоднорідних середовищах. Це автофазування аналогічне автофазуванню Векслера-Мак-Міллана в теорії прискорювачів. Автофазування променів істотно послабляє вплив випадкових неоднорідностей і збільшує поріг розвитку стохастичної нестійкості. uk_UA
dc.description.abstract Показана возможность автофазировки лучей, распространяющихся в неоднородных средах. Эта автофазировка аналогична автофазировке Векслера-Мак-Миллана в теории ускорителей. Автофазировка лучей существенно ослабляет влияние случайных неоднородностей и увеличивает порог развития стохастической неустойчивости. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Plasma electronics uk_UA
dc.title Self-focusing of radiation in non-uniform mediums uk_UA
dc.title.alternative Самофокусування випромінювання в неоднорідних середовищах uk_UA
dc.title.alternative Самофокусировка излучения в неоднородных средах uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис