Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Development of a pulsed bremsstrahlung source on a base of a nanosecond and microsecond REB accelerators

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Batrakov, A.B.
dc.contributor.author Egorov, A.M.
dc.contributor.author Gaponenko, N.I.
dc.contributor.author Glushko, E.G.
dc.contributor.author Lonin, Yu.F.
dc.contributor.author Rudnev, N.I.
dc.contributor.author Sereda, B.V.
dc.contributor.author Neklyudov, I.M.
dc.contributor.author Parkhomenko, A.A.
dc.contributor.author Grivo, A.G.
dc.contributor.author Mazilov, A.V.
dc.date.accessioned 2015-03-31T19:39:53Z
dc.date.available 2015-03-31T19:39:53Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Development of a pulsed bremsstrahlung source on a base of a nanosecond and microsecond REB accelerators / ИОФамилияA.B. Batrakov, A.M. Egorov, N.I. Gaponenko, E.G. Glushko, Yu.F. Lonin, N.I. Rudnev, B.V. Sereda, I.M. Neklyudov, A.A. Parkhomenko, A.G. Grivo, A.V. Mazilov // Вопросы атомной науки и техники. — 2004. — № 2. — С. 206-207. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.25.Bx, 41.60.-m
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/79399
dc.description.abstract In the paper the preliminary results on measuring parameters of a pulsed bremsstrahlung source developed for investigation of physical-mechanical properties of reactor materials are given. Generation of γ-radiation with parameters γ ∼ 0.4...1.0 MeV was carried out at microsecond and nanosecond high-current REB accelerators. The absolute values of an absorbed dose are determined for both nanosecond and microsecond sources of γ-radiation. uk_UA
dc.description.abstract Приведено попередні результати по вимірюванню параметрів імпульсного джерела гальмованого випромінювання, якій створюється для дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів реакторобудівництва. Генерація НЖР-випромінювання з параметрами 0,4<γ<1,0 МеВ здійснювалась мікросекундному і наносекундному сильнострумових прискорювачах РЕП. Визначені абсолютні значення дози поглинання, як для наносекундного, так і мікросекундного джерел γ-випромінювання. uk_UA
dc.description.abstract Приведены предварительные результаты по измерениям параметров импульсного источника тормозного излучения, создаваемого для исследования физико-механических свойств материалов реакторостроения. Генерация СЖР излучения с параметрами 0,4<γ<1,0 МэВ осуществлялась на микросекундном и наносекундном сильноточных ускорителях РЭП. Определены абсолютные значения поглощенной дозы, как для наносекундного так и микросекундного источников γ-излучения. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Применение ускоренных пучков uk_UA
dc.title Development of a pulsed bremsstrahlung source on a base of a nanosecond and microsecond REB accelerators uk_UA
dc.title.alternative Створення імпульсного джерела гальмованого випромінювання на базі наносеукндного та мікросекундного прискорювачів РЕП uk_UA
dc.title.alternative Создание импульсного источника тормозного излучения на базе наносекундного и микросекундного ускорителей РЭП uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис