Показати простий запис статті

dc.contributor.author Zavadtsev, A.A.
dc.contributor.author Krasnov, A.A.
dc.contributor.author Kuzmin, I.S.
dc.contributor.author Sobenin, N.P.
dc.contributor.author Fadin, A.I.
dc.date.accessioned 2015-03-31T09:07:52Z
dc.date.available 2015-03-31T09:07:52Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Accelerating structure of 10 MEV electron linac / A.A. Zavadtsev, A.A. Krasnov, I.S. Kuzmin, N.P. Sobenin, A.I. Fadin // Вопросы атомной науки и техники. — 2004. — № 2. — С. 47-49. — Бібліогр.: 2 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 27.17.+w
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/79326
dc.description.abstract The calculation of the on-axis coupled the biperiodic 10 MeV electron accelerating structure is represented. The one-meter structure includes 19 accelerating cells, two of which are bunching cells. Two versions of RF feeding of accelerating structure 2.5 and 4.5 MW are considered. The peak beam current is 0.14 and 0.3 A for these versions. 44…49% of the injected current is accelerated. Shunt impedance is 74 MOhm/m with the 8 mm aperture diameter. uk_UA
dc.description.abstract Приведено результати розрахунку біперіодичної структури електронного прискорювача на енергію 10 МеВ зі зв'язком по осі. Метрова структура має 19 прискорюючих осередків, два з яких такі, що групують. Розглянуто два варіанти ВЧ-живлення структури потужністю 2,5 і 4,5 МВт. Амплітудне значення струму для цих варіантів дорівнюють 0.14 і 0.3 А, що забезпечує захоплення в процес прискорення 44...49% електронів. Структура з апертурою 8 мм має ефективний шунтовий опір 74 МОм/м. uk_UA
dc.description.abstract Приведены результаты расчета бипериодической ускоряющей структуры электронного ускорителя на энергию 10 МэВ со связью по оси. Метровая структура имеет 19 ускоряющих ячеек, две из которых группирующие. Рассмотрены два варианта ВЧ-питания ускоряющей структуры мощностью 2,5 и 4,5 МВт. Амплитудные значения тока для этих вариантов равны 0.14 и 0.3 А, что обеспечивает захват в процесс ускорения 44…49% электронов. Структура с апертурой 8 мм имеет эффективное шунтовое сопротивление 74 МОм/м. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Элементы ускорителей uk_UA
dc.title Accelerating structure of 10 MEV electron linac uk_UA
dc.title.alternative Прискорююча структура лінійного електронного прискорювача на енергію 10 МеВ uk_UA
dc.title.alternative Ускоряющая структура линейного электронного ускорителя на энергию 10 МэВ uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис