Показати простий запис статті

dc.contributor.author Azizov, E.A.
dc.contributor.author Barkalov, A.D.
dc.contributor.author Gladush, G.G.
dc.contributor.author Khayrutdinov, R.R.
dc.date.accessioned 2015-03-31T08:09:26Z
dc.date.available 2015-03-31T08:09:26Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Development of 2D discharge initiation model in tokamaks / E.A. Azizov, A.D. Barkalov, G.G. Gladush, R.R. Khayrutdinov // Вопросы атомной науки и техники. — 2005. — № 2. — С. 14-16. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.55.Fa
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/79311
dc.description.abstract In this paper the increase of the region of the avalanche breakdown was taken into account while considering of the breakdown voltage as the function of gas pressure. The plasma column form is determined from the 2D equilibrium condition. Plasma conductivity was determined from 0D model particles and heat balance. The dynamics of transition of plasma configuration with the open magnetic surfaces to the closed one is demonstrated. uk_UA
dc.description.abstract У роботі враховується вплив збільшення області лавинного пробою на величину напруги пробою з ростом тиску газу. Форма плазмового шнура визначається з умови двовимірної рівноваги, провідність з 0-мірних рівнянь балансу тепла і часток. Показано динаміку переходу від плазмової конфігурації з розімкнутими магнітними поверхнями до конфігурації з замкнутими поверхнями. uk_UA
dc.description.abstract В работе учитывается влияние увеличения области лавинного пробоя на величину напряжения пробоя с ростом давления газа. Форма плазменного шнура определяется из условия двумерного равновесия, проводимость из 0-мерных уравнений баланса тепла и частиц. Показана динамика перехода от плазменной конфигурации с разомкнутыми магнитными поверхностями к конфигурации с замкнутыми поверхностями. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Magnetic confinement uk_UA
dc.title Development of 2D discharge initiation model in tokamaks uk_UA
dc.title.alternative Розвиток 2D моделі ініціювання розряду в токамаці uk_UA
dc.title.alternative Развитие 2D модели инициирования разряда в токамаке uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис