Показати простий запис статті

dc.contributor.author Shchagin, A.V.
dc.contributor.author Sanin, V.M.
dc.contributor.author Sotnikov, V.V.
dc.contributor.author Voronko, V.A.
dc.date.accessioned 2015-03-25T20:23:14Z
dc.date.available 2015-03-25T20:23:14Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Calibration of X-ray space telescopes / A.V. Shchagin, V.M. Sanin, V.V. Sotnikov, V.A. Voronko // Вопросы атомной науки и техники. — 2004. — № 1. — С. 187-190. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 95.55.Ka; 41.50+h; 41.60-m
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/79069
dc.description.abstract In this work the new concept of a source of X-ray beam for ground calibration of next-generation telescopes is proposed. This facility contains a source of a parametric X-ray radiation (PXR). The source would provide a monochromatic X-ray beam and would allow smooth tuning of photon energy and linear polarization direction. The facility is intended for calibration of registration efficiency, polarization sensitivity and angular properties of space telescopes and other X-ray and soft gamma-ray instruments in the energy range of incident photons from several keV up to hundreds keV. uk_UA
dc.description.abstract Запропонована нова концепція джерела рентгенівського пучка для наземного калібрування телескопів наступного покоління. Цей пристрій містить джерело параметричного рентгенівського випромінювання (ПРВ). Джерело забезпечує монохроматичний рентгенівський пучок і плавну перебудову енергії фотона і напрямку лінійної поляризації. Пристрій призначений для калібрування ефективності реєстрації, чутливості до поляризації і кутових властивостей космічних телескопів і інших рентгенівські і м'які гамма- випромінювання приладів в енергетичному діапазоні падаючих фотонів від кількох до сотень кеВ. uk_UA
dc.description.abstract Предложена новая концепция источника рентгеновского пучка для наземной калибровки телескопов следующего поколения. Это устройство содержит источник параметрического рентгеновского излучения (ПРИ). Источник обеспечивает монохроматический рентгеновский пучок и плавную перестройку энергии фотона и направления линейной поляризации. Устройство предназначено для калибровки эффективности регистрации, чувствительности к поляризации и угловых свойств космических телескопов и других рентгеновских и мягкого гамма-излучения приборов в энергетическом диапазоне падающих фотонов от нескольких до сотен кэВ. uk_UA
dc.description.sponsorship This paper became possible partially due to Grants 1031 from Science and Technology Center in Ukraine. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Применение ускоренных пучков uk_UA
dc.title Calibration of X-ray space telescopes uk_UA
dc.title.alternative Калібровка космічних рентгенівських телескопів uk_UA
dc.title.alternative Калибровка космических рентгеновских телескопов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис