Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Dose distribution in the heterogeneous materials irradiated by electron beams

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kaluska, I.
dc.contributor.author Lazurik, V.T.
dc.contributor.author Lazurik, V.M.
dc.contributor.author Popov, G.F.
dc.contributor.author Rogov, Y.V.
dc.contributor.author Zimek, Z.
dc.date.accessioned 2015-03-25T20:21:59Z
dc.date.available 2015-03-25T20:21:59Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Dose distribution in the heterogeneous materials irradiated by electron beams / I. Kaluskab, V.T. Lazurika, V.M. Lazurika, G.F. Popova, Y.V. Rogova, Z. Zimek // Вопросы атомной науки и техники. — 2004. — № 1. — С. 184-186. — Бібліогр.: 3 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 81.70.-q
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/79068
dc.description.abstract The simulation of the absorbed depth-dose distribution (DDD) near the boundary of contacting materials with a different density and/or by effective atomic numbers of materials irradiated by a scanning electron beam was fulfilled. The experimental validation of the obtained theoretical predictions related with abnormal behavior of the DDD in heterogeneous materials was fulfilled on the radiation-technological lines with Linac LAE 13/9, INCT. uk_UA
dc.description.abstract Проведено моделювання розподілу поглиненої дози (РПД) на границі контактуючих матеріалів з різними щільностями і/чи атомними номерами, що опромінюються скануючим електронним пучком. Експериментальну перевірку теоретичних передбачень аномальної поведінки РПД у гетерогенних матеріалах проводили на радіаційно-технологічній лінії з лінійним прискорювачем електронів LAE 13/9, ІЯХТ, Варшава, Польща. uk_UA
dc.description.abstract Проведено моделирование распределения поглощенной дозы (РПД) на границе раздела веществ с различными плотностями и/или атомными номерами, облучаемых сканирующим электронным пучком. Экспериментальную проверку теоретических предсказаний аномального поведения РПД в гетерогенных материалах проводили на радиационно-технологической линии с линейным ускорителем электронов LAE 13/9, ИЯХТ, Варшава, Польша. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Применение ускоренных пучков uk_UA
dc.title Dose distribution in the heterogeneous materials irradiated by electron beams uk_UA
dc.title.alternative Розподіл дози в гетерогенних матеріалах, що опромінюються пучками електронів uk_UA
dc.title.alternative Распределение дозы в гетерогенных материалах, облучаемых пучками электронов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис