Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

On proportionality of the light output of semiconductor scintillators under irradiation by alpha-particles and heavy ions

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ryzhikov, V.
dc.contributor.author Klamra, W.
dc.contributor.author Starzhinskiy, N.
dc.contributor.author Gal’chinetskii, L.
dc.contributor.author Silin, V.
dc.contributor.author Lisetski, L.
dc.contributor.author Danshin, E.
dc.contributor.author Kapusta, M.
dc.contributor.author Szawlowski, M.
dc.contributor.author Katrunov, K.
dc.contributor.author Chernikov, V.
dc.contributor.author Tarasov, V.
dc.contributor.author Balcerzyk, M.
dc.contributor.author Moszyński, M.
dc.date.accessioned 2015-03-24T15:03:28Z
dc.date.available 2015-03-24T15:03:28Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation On proportionality of the light output of semiconductor scintillators under irradiation by alpha-particles and heavy ions / V. Ryzhikova, W. Klamrab, N. Starzhinskiya, L. Gal’chinetskiia, V. Silina, L. Lisetskia, E. Danshina, M. Balcerzykc, M. Moszy ńskic, M. Kapustac, M. Szawlowskid, K. Katrunova, V. Chernikova, V. Tarasov // Вопросы атомной науки и техники. — 2004. — № 1. — С. 156-158. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.27.Fa
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/78968
dc.description.abstract In the energy range E =2.8...42.2 MeV, the light output S was measured for ZnSe-based scintillators under irradiation with α- particles and heavy ions 81Br. Under such irradiation, the proportionality S(Еα,i) is observed up to energies Еα≤7 MeV. Substantial deviation from linearity in the region of higher energies is explained by different contribution to S from both primary and δ-electrons. Increases were also observed in the values of intrinsic energy resolution with shorter shaping time constants. uk_UA
dc.description.abstract Виміряно світловий вихід S для сцинтиляторів, заснованих на ZnSe, при опроміненні α-частками і важкими іонами 81Br у діапазоні енергій E =2.8...42.2 МеВ. При опроміненні спостерігалася пропорційність S(Е α ,i) до енергій Еα ≤7 МеВ. Істотне відхилення від лінійності в області більш високих енергій пояснюється різним внеском у S як первинних, так і δ-електронів. Помітний вплив на криву пропорційності і спектри енергії робило легування Te. uk_UA
dc.description.abstract Измерен световой выход S для сцинтилляторов, основанных на ZnSe, при облучении α-частицами и тяжелыми ионами 81Br в диапазоне энергий E=2.8...42.2 МэВ. При облучении наблюдалась пропорциональность S(Еα,i) до энергий Еα ≤7 МэВ. Существенное отклонение от линейности в области более высоких энергий объясняется различным вкладом в S как первичных, так и и δ-электронов. Заметное влияние на кривую пропорциональности и спектры энергии оказывало легирование Te. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Детекторы и детектирование ядерных излучений uk_UA
dc.title On proportionality of the light output of semiconductor scintillators under irradiation by alpha-particles and heavy ions uk_UA
dc.title.alternative Про пропорційність світлового виходу напівпровідникового сцинтиляторапри опроміненні α-частками і важкими іонами uk_UA
dc.title.alternative О пропорциональности светового выхода полупроводникового сцинтиллятора при облучении α -частицами и тяжелыми ионами uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис