Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Resonator researches of accelerating system of the applied ion installations

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Svistunov, Yu.
dc.contributor.author Budtov, A.
dc.contributor.author Mudrolubov, V.
dc.contributor.author Petrov, V.
dc.contributor.author Silaev, S.
dc.date.accessioned 2015-03-19T08:06:41Z
dc.date.available 2015-03-19T08:06:41Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Resonator researches of accelerating system of the applied ion installations/ Yu. Svistunov, A. Budtov, V. Mudrolubov, V. Petrov, S. Silaev// Вопросы атомной науки и техники. — 2004. — № 1. — С. 63-65. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.17+w
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/78574
dc.description.abstract 33 MHz RFQ and APF-cavity construction, manufacture and tuning are considered. These resonators are developed at the D.V. Efremov Institute for applied complexes where ion beams are used. In particular, there are considered proton and deuteron versions of the contraband detection complex with linac. Computer results of simulation of electromagnetic and thermal fields in resonators are given. Calculations of the cooling system and possible structure deformations in consequence of mechanical and thermal tensions are presented. uk_UA
dc.description.abstract Розглядаються питання конструювання, виготовлення і настроювання резонаторів з просторово- однорідним квадрупольним фокусуванням і змінно-фазовим фокусуванням з робочою частотою 433 МГц, розроблювальних у НПК ЛПЦ НДІЕФА ім. Д.В. Єфремова для комплексів прикладного призначення, що використовують іонні пучки. Зокрема, розглядаються протонний і дейтронний варіанти комплексів з лінійним прискорювачем для виявлення контрабанди. Описуються результати комп'ютерного моделювання електромагнітних і теплових полів у резонаторах. Представлено результати розрахунків параметрів системи водяного охолодження і напруженно-деформованного стану структур, що прискорюють, викликаними тепловими і механічними навантаженнями. uk_UA
dc.description.abstract Рассматриваются вопросы конструирования, изготовления и настройки резонаторов с пространственно- однородной квадрупольной фокусировкой (ПОКФ) и переменно-фазовой фокусировкой (ПФФ) с рабочей частотой 433 МГц, разрабатываемых в НПК ЛУЦ НИИЭФА им. Д.В. Ефремова для комплексов прикладного назначения, использующих ионные пучки. В частности, рассматриваются протонный и дейтронный варианты комплексов с линейным ускорителем для обнаружения контрабанды. Описываются результаты компьютерного моделирования электромагнитных и тепловых полей в резонаторах. Представлены результаты расчетов параметров системы водяного охлаждения и напряженнодеформированного состояния ускоряющих структур, вызванного тепловыми и механическими нагрузками. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Элементы ускорителей uk_UA
dc.title Resonator researches of accelerating system of the applied ion installations uk_UA
dc.title.alternative Дослідження резонаторів прискорюючого тракту іонних комплексів прикладного призначення uk_UA
dc.title.alternative Исследование резонаторов ускоряющего тракта ионных комплексов прикладного назначения uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис