Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Low-frequency REB modulation and acceleration of ions in a supercritical mode during plasma injection

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Chupikov, P.T.
dc.contributor.author Medvedev, D.V.
dc.contributor.author Onishchenko, I.N.
dc.contributor.author Panasenko, B.D.
dc.contributor.author Prokopenko, Yu.V.
dc.contributor.author Pushkarev, S.S.
dc.contributor.author Faehl, R.J.
dc.contributor.author Yegorov, A.M.
dc.date.accessioned 2015-03-18T14:09:14Z
dc.date.available 2015-03-18T14:09:14Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Low-frequency REB modulation and acceleration of ions in a supercritical mode during plasma injection / P.T. Chupikov, D.V. Medvedev, I.N. Onishchenko, B.D. Panasenko, Yu.V. Prokopenko, S.S. Pushkarev, R.J. Faehl, A.M. Yegorov // Вопросы атомной науки и техники. — 2004. — № 1. — С. 32-34. — Бібліогр.: 1 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.27.-a
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/78479
dc.description.abstract Low-frequency modulation of a high-current relativistic electron beam (REB) and acceleration of ions in the first section of a collective ion accelerator was studied experimentally. Low frequency modulation of supercritical high-REB was obtained due to periodic compensation of a virtual cathode charge by plasma ions. An ion flow was produced by an electric field of virtual cathode when plasma assists. Plasma was formed by the four Bostick plasma guns placed at equal distances along the periphery of the drift chamber. The low-frequency modulation with depth 10 % at frequency 46 MHz was obtained. The ion energy was measured using the magnetic analyzer. The ion energy that probably was obtained in the potential well of the virtual cathode exceeded the REB energy. uk_UA
dc.description.abstract Експериментально досліджена низькочастотна модуляція сильнострумового релятивістського електронного пучка (РЕП) та прискорення іонів в першій секції двохсекційного колективного прискорювача іонів. Низькочастотна модуляція надкритичного сильнострумового РЕП здійснена періодичною компенсацією віртуального катода іонами плазми. Іонний потік сформований електричним полем віртуального катода. Плазма створена чотирма плазмовими пушками бостіковського типу, розміщеними рівномірно по периферії камери дрейфу в області віртуального катода. Модуляція РЕП з глибиною 10% реалізована на частоті 46 МГц. Енергія іонів виміряна за допомогою магнітного аналізатора. Енергія іонів, яка ймовірно отримана в потенційній ямі віртуального катоду, перевищила енергію РЕП. uk_UA
dc.description.abstract Экспериментально исследована низкочастотная модуляция сильноточного релятивистского электронного пучка (РЭП) и ускорение ионов в первой секции двухсекционного коллективного ускорителя ионов. Низкочастотная модуляция сверхкритического сильноточного РЭП осуществлена периодической компенсацией виртуального катода ионами плазмы. Ионный поток сформирован электрическим полем виртуального катода. Плазма образована четырьмя плазменными пушками бостиковского типа, расположенными равномерно по периферии камеры дрейфа в области виртуального катода. Модуляция РЭП с глубиной 10% осуществлена на частоте 46 МГц. Энергия ионов измерена с помощью магнитного анализатора. Энергия ионов, которая возможно получена в потенциальной яме виртуального катода, превысила энергию РЭП. uk_UA
dc.description.sponsorship This work was supported by STCU (project N 1569). uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Сильноточные импульсные ускорители uk_UA
dc.title Low-frequency REB modulation and acceleration of ions in a supercritical mode during plasma injection uk_UA
dc.title.alternative Низькочастотна модуляція РЕП та прискорення іонів в режимі закритичності при зовнішній інжекції плазми uk_UA
dc.title.alternative Низкочастотная модуляция РЭП и ускорение ионов в режиме закритичности при внешней инжекции плазмы uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис