Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The multibeam linear ion accelerator: calculation and experiment

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Gavrilov, N.M.
dc.contributor.author Gavrilov, M.K.
dc.contributor.author Bogatchenkov, D.A.
dc.contributor.author Ivanov, Е.V.
dc.contributor.author Komarov, D.A.
dc.contributor.author Strukov, J.N.
dc.date.accessioned 2015-03-18T14:00:47Z
dc.date.available 2015-03-18T14:00:47Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation The multibeam linear ion accelerator: calculation and experiment / N.M. Gavrilov, M.K. Gavrilov, D.A. Bogatchenkov, Е.V. Ivanov, D.A. Komarov, J.N. Strukov // Вопросы атомной науки и техники. — 2004. — № 1. — С. 19-20. — Бібліогр.: 2 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.17+w
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/78475
dc.description.abstract The accelerating structure consisting of cylindrical screen with electrodes of coil types radialy disposed, which the current-conductive annuluses with tubes of driftage disposed azimuth of annulus are attached has been suggested. By way computer simulation were received the base-frequency of structure, shunt-impedance, distribution of field in the accelerating gaps. The experimental researched of frequencies generation coil in screen and field distribution functions were made. uk_UA
dc.description.abstract Пропонується прискорююча структура, що складається з циліндричного екрану з радіально розташованими електродами спірального типу, до яких кріпляться струмопровідні кільця з трубками дрейфу, розташованими по азимуту кільця. Шляхом чисельного моделювання були отримані робоча частота, шунтовий імпеданс, розподіл полів в прискорюючих зазорах. Проведено експериментальні дослідження частот збудження спіралі в екрані і розподілу полів. uk_UA
dc.description.abstract Предлагается ускоряющая структура, состоящая из цилиндрического экрана с радиально расположенными электродами спирального типа, к которым крепятся токопроводящие кольца с трубками дрейфа, расположенными по азимуту кольца. Путем численного моделирования были получены рабочая частота, шунтовой импеданс, распределение поля в ускоряющих зазорах. Проведены экспериментальныеисследования частот возбуждения спирали в экране и распределения поля. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Состояние действующих и проекты новых ускорителей uk_UA
dc.title The multibeam linear ion accelerator: calculation and experiment uk_UA
dc.title.alternative Потужнострумовий лінійний прискорювач іонів: розрахунок і експеримент uk_UA
dc.title.alternative Сильноточный линейный ускоритель ионов: расчет и эксперимент uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис