Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Влияние отжига после закалки сплавов Э110 и Э125 на их коррозионную стойкость в высокотемпературной воде

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Петельгузов, И.А.
dc.date.accessioned 2015-03-16T17:07:41Z
dc.date.available 2015-03-16T17:07:41Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Влияние отжига после закалки сплавов Э110 и Э125 на их коррозионную стойкость в высокотемпературной воде / И.А. Петельгузов // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 6. — С. 55-59. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/78398
dc.description.abstract Исследовано влияние отжигов на коррозионную стойкость материала труб из циркониевых сплавов Э110 (Zr+1% Nb) и Э125 (Zr+2,5% Nb) после закалки путём высокочастотного нагрева до 900°…950°С и охлаждения в водяном душе. Отжиги после закалки проведены в интервале температур 400…580°С, длительность отжигов составляла 10…100 ч. Коррозионные испытания проводили в воде при температурах 300 и 350°С и давлении, соответственно, 8,6 и 16,5 МПа в течение времени до 3000 ч. Приводятся кинетические характеристики процесса коррозии сплавов, изложены некоторые представления о механизме влиянии закалки и отжига на этот процесс. uk_UA
dc.description.abstract Досліджено вплив відпалу на крозійну стійкість матеріалу труб із цирконієвого сплаву Е110 (Zr+1% Nb) і Е125 (Zr+2,5% Nb) після загартовки шляхом високочастотного нагріва до 900...950°С і охолодження у водяному душі. Відпали після загартовки були проведені у інтервалі температур от 400 до 580°С тривлостью відпалів дорівнювала від 10 до 100 г. Корозійнії іспити проводили при 300 та 350°С і тиску середовища відповідно 8,6 і 16,5 МПа на протязі часу до 3000 г. У статті приведені кінетичні характеристики процессу корозії сплавів, висловлені деякі уявлення про вплив гартування і відпалу на цей процес. uk_UA
dc.description.abstract It was explored the influence of annealing after quenching on corrosion behaviour of pipe material from zirconium alloys E110 (Zr+1% Nb) and E125 (Zr+2,5% Nb). The quenching was made by the way high frequency heating before 900...950°С and coolling in the water shower. The annealing was conducted in the interval of temperatures from 400 to580°С, duration the time from 10 before 100 hours. Corrosion tests are conducted under 300 and 350°С and pressure accordingly 8,6 МПа and 16,5 МПа within a time before 3000 hours. In the report happen to kinetic features of process of corrosion of alloys, stated some beliefs about the influence an quenching and annealing on this process. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Материалы реакторов на тепловых нейтронах uk_UA
dc.title Влияние отжига после закалки сплавов Э110 и Э125 на их коррозионную стойкость в высокотемпературной воде uk_UA
dc.title.alternative Вплив відпалу після гартування сплавів Е110 и Е125 на їх корозійну стійкість у високотемпературної воді uk_UA
dc.title.alternative The influence of annealing after quenching E110 and E125 alloys on their corrosion stability uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 669.296:621.78.019.84


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис