Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Использование микроструктурных параметров для обработки данных двухчастотного измерения интенсивности дождя

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Линкова, А.М.
dc.date.accessioned 2015-03-10T16:18:55Z
dc.date.available 2015-03-10T16:18:55Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Использование микроструктурных параметров для обработки данных двухчастотного измерения интенсивности дождя / А.М. Линкова // Радіофізика та електроніка. — 2011. — Т. 2(16), № 1. — С. 33-38. — Бібліогр.: 23 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-821X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/78037
dc.description.abstract Приведены результаты исследования двухчастотного метода измерения интенсивности дождей с использованием трехпараметрического гамма-распределения капель по размерам. Для устранения неоднозначности измерения параметров распределения с помощью двухчастотного радиолокационного зондирования предложено использовать данные контактных измерений зависимости параметров гамма-распределения от интенсивности дождя. Приведены результаты численного моделирования в рамках теории рассеяния Ми, которые позволяют оценить применимость предложенного метода для полидисперсной среды и сформулировать рекомендации по выбору диапазонов частот двухчастотного радара. uk_UA
dc.description.abstract Наведено результати дослідження двочастотного методу вимірювання інтенсивності дощів з використанням трипараметричного гамма-розподілу крапель за розміром. Для усунення неоднозначності вимірювання параметрів розподілу за допомогою двочастотного радіолокаційного зондування запропоновано використовувати дані контактних вимірювань залежності параметрів гамма-розподілу від інтенсивності дощу. Наведено результати числового моделювання в межах теорії розсіяння Мі, які дозволяють оцінити застосованість запропонованого методу для полідисперсного середовища і сформулювати рекомендації щодо вибору діапазонів частот двочастотного радара. uk_UA
dc.description.abstract Results of study of double frequency method for measurement of rain intensity using three-parameter gamma distribution of drop sizes are presented. For elimination of measurement ambiguity of distribution parameters using data of double frequency sounding the use of data of contact measurement of connection between rain intensity and gamma distribution parameters was proposed. The results of calculations performed by Mie theory were presented, they allow to estimate applicability of proposed method for polydisperse medium and to give references for choice of frequency range for double frequency radar. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Радіофізика та електроніка
dc.subject Поширення радіохвиль та дистанційне зондування uk_UA
dc.title Использование микроструктурных параметров для обработки данных двухчастотного измерения интенсивности дождя uk_UA
dc.title.alternative Use of microstructure parameters for data processing of double frequency measurement of rain intensity uk_UA
dc.title.alternative Використання мікроструктурних параметрів для обробки даних двочастотного вимірювання інтенсивності дощу uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.396.96


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис