Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

У чому полягає невідповідність методики побудови балансів “витрати-випуск” економічній теорії розширеного відтворення К. Маркса

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шаповал, М.С.
dc.date.accessioned 2015-02-22T17:58:33Z
dc.date.available 2015-02-22T17:58:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation У чому полягає невідповідність методики побудови балансів “витрати-випуск” економічній теорії розширеного відтворення К. Маркса / М.С. Шаповал // Вісник економічної науки України. — 2014. — № 2 (26). — С. 170–174. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/77161
dc.description.abstract Досліджено проблеми, пов’язані з розробкою та використанням балансів “витрати-випуск”. Доведено неадекватність існуючої моделі “витрати-випуск” та її різновидів відносно економічної теорії К. Маркса. Як альтернатива розроблено та апробовано нову балансову модель “поставки-випуск”, що ґрунтується на теорії розширеного відтворення. uk_UA
dc.description.abstract Исследованы проблемы, связанные с разработкой и использованием балансов “затраты-выпуск”. Доказано несоответствие действующей модели “затраты-выпуск” и ее разновидностей относительно экономической теории К. Маркса. В качестве альтернативы разработана и апробирована новая балансовая модель “поставки-выпуск”, которая обосновывается теорией расширенного воспроизводства. uk_UA
dc.description.abstract The purpose of this paper is to investigate the problems related to the design and usage of "input-output" balances. It is proved the inadequacy of existing "input-output" model and its variants with respect to the economic theory of Karl Marx. As an alternative, it is developed and tested the new "supply-output" balance model based on the theory of expanded reproduction. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title У чому полягає невідповідність методики побудови балансів “витрати-випуск” економічній теорії розширеного відтворення К. Маркса uk_UA
dc.title.alternative В чем заключается несоответствие методики построения балансов "затратывыпуск" экономической теории расширенного воспроизводства К. Маркса uk_UA
dc.title.alternative Disparity of methodology consists in what constructions of balances of "input-output" economic K. Marx theories of the extended reproduction uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис