Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Удосконалення структури підприємства і системи управління щодо реалізації стратегії розвитку

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Холод, С.Б.
dc.contributor.author Грушевський, С.В.
dc.contributor.author Куянова, О.Ю.
dc.date.accessioned 2015-02-22T17:56:35Z
dc.date.available 2015-02-22T17:56:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Удосконалення структури підприємства і системи управління щодо реалізації стратегії розвитку / С.Б. Холод, С.В. Грушевський , О.Ю. Куянова // Вісник економічної науки України. — 2014. — № 2 (26). — С. 163–165. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/77159
dc.description.abstract Обґрунтовано два підходи до взаємозв’язків виробничо-економічних функцій підприємства, маркетингових досліджень і реалізації вироблюваної продукції в розрізі прогнозного проекту стратегічного розвитку. Сформульовано три підходи маркетингової трансформації процесів управління прогнозами стратегічного розвитку на основі реалізації продукції, що випускається. Доведено, що синхронизатором багатьох індивідуальних конфліктів стає концентрація зусиль щодо переміщення центру уваги із виробництва, де він до цього часу знаходився, у сферу маркетингу і фінансів, що дозволяє уникнути економічної кризової ситуації. uk_UA
dc.description.abstract Обоснованы два подхода к взаимосвязям производственно-экономических функций предприятия, маркетинговых исследований и реализации выпускаемой продукции в разрезе прогнозного проекта стратегического развития. Сформулированы три подхода маркетинговой трансформации процессов управления прогнозами стратегического развития на основе реализации выпускаемой продукции. Доказано, что синхронизатором многих индивидуальных конфликтов становится концентрация усилий по перемещению центра внимания с производства, где он до этого времени находился, в сферу маркетинга и финансов, что позволяет избежать экономической кризисной ситуации. uk_UA
dc.description.abstract Two approaches are justified interdependence of production and economic functions of the enterprise, market research and sales of products in the context of the forecast project development strategies. Disclosed three approaches marketing transformation processes management outlook strategic development through the implementation of our products. Proved that the synchronizer effort of moving the center of attention of industry where he was before that time, the scope of marketing and finance, avoiding economic crisis. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Удосконалення структури підприємства і системи управління щодо реалізації стратегії розвитку uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис