Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Синтеза, морфологія та властивості нанодисперсних оксидів титану

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Коваленко, І.В.
dc.contributor.author Андрійко, О.О.
dc.contributor.author Лисін, В.І.
dc.date.accessioned 2015-02-10T13:22:44Z
dc.date.available 2015-02-10T13:22:44Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Синтеза, морфологія та властивості нанодисперсних оксидів титану / І.В. Коваленко, О.О. Андрійко, В.І. Лисін // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2009. — Т. 7, № 2. — С. 535-541. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1816-5230
dc.identifier.other PACS numbers: 81.16.Be,82.45.Aa,82.45.Fk,82.45.Un,82.45.Yz,82.47.Aa,82.70.-y
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/76442
dc.description.abstract Запропоновано синтезу нанорозмірних оксидів титану з нітратних розтопів і обговорено можливий механізм процесу. Показано вплив домішки NH4F. HF на окиснення порошку титану в середовищі розтоплених нітратів. Використовуючи невеликі кількості NH4F. HF було синтезовано суміш політитанатів з «1 − D»-морфологією. Деякі оксидні порошки з розміром кристалів 30—50 нм виявляють електрохемічну активність. uk_UA
dc.description.abstract The synthesis of nanosized titanium oxides from nitrate melts is proposed, and possible mechanism of this process is discussed. As shown, the NH4F. HF additives affect the oxidation of titanium powder in molten nitrates. Using small amount of NH4F. HF, the mixture of polytitanates having ‘1 − D’ morphology is synthesized. Some oxide powders with crystal sizes of 30—50 nm show evidence of electrochemical activity. uk_UA
dc.description.abstract Предложен синтез наноразмерных оксидов титана из нитратных расплавов и обсужден возможный механизм процесса. Показано влияние добавки NH4F. HF на окисление порошка титана в среде расплавленных нитратов. С использованием небольших количеств NH4F. HF была синтезирована смесь полититанатов с «1 − D»-морфологией. Некоторые оксидные порошки с размером кристаллов 30—50 нм проявляют электрохимическую активность. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
dc.title Синтеза, морфологія та властивості нанодисперсних оксидів титану uk_UA
dc.title.alternative Synthesis, Morphologies and Properties of Nanodisperse Titanium Oxides
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис