Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Дослідження пороутворення та об’ємних змін при рідкофазному спіканні композитів гідроксиапатит/скло

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Пінчук, Н.Д.
dc.contributor.author Іванченко, Л.А.
dc.contributor.author Сич, О.Є.
dc.date.accessioned 2015-02-10T13:14:50Z
dc.date.available 2015-02-10T13:14:50Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Дослідження пороутворення та об’ємних змін при рідкофазному спіканні композитів гідроксиапатит/скло / Н.Д. Пінчук, Л.А. Іванченко, О.Є. Сич // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2009. — Т. 7, № 2. — С. 589-594. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1816-5230
dc.identifier.other PACS numbers: 61.43.Gt,61.72.Qq,81.05.Rm,81.20.Ev,82.70.Rr,82.75.Fq,87.85.J-
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/76437
dc.description.abstract Досліджено процес пороутворення та об’ємних змін при рідкофазному спіканні двох складів композиційних матеріялів гідроксиапатит/скло з вмістом наноструктурного гідроксиапатиту 40 і 60% мас. Встановлено, що процес спінення матеріялу під час термообробки є головною причиною утворення складної пористої структури композитів даного типу. В процесі спінення відбуваються макрозміни поверхні й об’єму зразків, які проявляються як втрати їх форми і утворення пузирів, та мікрозміни з перетворенням порової структури, її трансформацією з відкритої на закриту. uk_UA
dc.description.abstract The process of pore formation and volume changes at liquid-phase sintering of two compositions of hydroxyapatite/glass composites with nanostructuredhydroxyapatite content of 40 and 60 wt.% is investigated. As revealed, the process of material foaming during heat treatment is the main cause of formation of complex porous composite structures. Macrochanges of surface and bulk of samples, which appear as a loss of their form and formation of bubbles, and microchanges with transformation of pore structure from opened to closed one take place in the process of foaming. uk_UA
dc.description.abstract Исследован процесс порообразования и объемных изменений при жидкофазном спекании двух составов композиционных материалов гидроксиапатит/стекло с содержанием наноструктурного гидроксиапатита 40 и 60% масс. Установлено, что процесс вспенивания материала во время термообработки является главной причиной образования сложной пористой структуры композитов данного типа. В процессе вспенивания происходят макроизменения поверхности и объема образцов, которые проявляются как потеря их формы и образование пузырей, и микроизменения с преобразованием поровой структуры, ее трансформацией с открытой на закрытую uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
dc.title Дослідження пороутворення та об’ємних змін при рідкофазному спіканні композитів гідроксиапатит/скло uk_UA
dc.title.alternative Investigation of Pores Formation and Volume Changes at Liquid Phase Sintering of Hydroxyapatite/Glass Composites
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис