Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Утворення наночастинок срібла в полімерній матриці при формуванні періодичних структур голографічною методою

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кохтич, Л.М.
dc.contributor.author Смірнова, Т.М.
dc.contributor.author Куценко, О.С.
dc.date.accessioned 2015-02-10T12:47:47Z
dc.date.available 2015-02-10T12:47:47Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Утворення наночастинок срібла в полімерній матриці при формуванні періодичних структур голографічною методою / Л.М. Кохтич, Т.М. Смірнова, О.С. Куценко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2009. — Т. 7, № 2. — С. 479-486. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1816-5230
dc.identifier.other PACS numbers: 42.40.Eq,42.40.Ht,42.40.Lx,42.40.Pa,42.70.Jk,42.70.Ln,82.35.Np
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/76428
dc.description.abstract Методою синтези in situ одержано об’ємні періодичні структури полімер— наночастинки срібла з просторовим періодом 0,4—1 мкм. Фотовідновлення наночастинок провадиться в утвореній голографічною методою періодичній структурі полімер—розчин AgNO3. Незворотній перерозподіл компонент у процесі полімеризації забезпечує довготривалу стабільність одержаних структур. Розмір наночастинок не перевищує 10 нм. Періодичні структури товщиною 10—50 мкм характеризуються високим пропусканням > 80% у спектральному діяпазоні 550—1000 нм та низьким рівнем світлорозсіяння. Досліджено дифракційні та оптичні властивості одержаних структур. uk_UA
dc.description.abstract Polymer—Ag nanoparticles bulk periodic structures with spatial period of 0.4— 1 μm are obtained by in situ synthesis method. Nanoparticles photoreduction is carried out in periodic structure polymer—AgNO3 solution obtained by holographic method. Irreversible redistribution of components in polymerization process provides a long-time stability of obtained structures. The nanoparticle size does not exceed 10 nm. Periodic structures 10—50 μm in thickness possess high transparency (> 80%) and low light-scattering level in the spectral range of 550—1000 nm. Diffraction and optical properties of obtained structures are investigated. uk_UA
dc.description.abstract Методом синтеза in situ получены объемные пространственные структуры полимер—наночастицы серебра с пространственным периодом 0,4—1 мкм. Фотовосстановление наночастиц проводится в образованной голографическим способом периодической структуре полимер—раствор AgNO3. Необратимое диффузионное перераспределение компонент в процессе полимеризации обеспечивает долговременную стабильность полученных структур. Размер наночастиц не превышает 10 нм. Пространственные структуры толщиной 10—50 мкм характеризуются высоким пропусканием > 80% в спек- тральном диапазоне 550—1000 нм, а также низким уровнем светорассеяния. Исследованы дифракционные и оптические свойства таких структур. uk_UA
dc.description.sponsorship Роботу виконано при підтримці ґранту Національної академії наук України (10/07-H) в рамках програми «Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології» наукового проєкту «Нанофізика матеріалів електронної техніки». uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
dc.title Утворення наночастинок срібла в полімерній матриці при формуванні періодичних структур голографічною методою uk_UA
dc.title.alternative Formation of Silver Nanoparticles in Polymer Matrix at Formation of Periodical Structures by Holographic Method
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис