Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Luminescence of InxTl1−xI Nanocrystals Embedded in Dielectric Matrixes

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Franiv, A.V.
dc.contributor.author Bovgyra, O.V.
dc.contributor.author Franiv, O.V.
dc.contributor.author Goyer, D.B.
dc.date.accessioned 2015-02-07T12:52:35Z
dc.date.available 2015-02-07T12:52:35Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Luminescence of InxTl1−xI Nanocrystals Embedded in Dielectric Matrixes / A.V. Franiv, O.V. Bovgyra, O.V. Franiv, D.B. Goyer // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2008. — Т. 6, № 1. — С. 75-81. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1816-5230
dc.identifier.other PACS numbers: 71.35.Cc, 73.20.Mf, 77.84.Bw, 78.55.-m, 78.67.Bf, 81.40.Tv
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/76016
dc.description.abstract The relaxation dynamics of the exciton resonances in the layer InxTl1−xI semiconductor for its transition from bulk crystals to the quantum-size nanocrystals synthesised within the different matrices is analysed. The mordenitetype (Na-MOR)Na₈[Al₈Si₄₀O₉₆]⋅24H₂O zeolite, beryl and porous silicon are used as matrices. As experimentally shown, the size-effects’ influence affect the parameters of the band-to-band transitions and the genesis of exciton states in substitutional solid solution of InxTl1−xI. uk_UA
dc.description.abstract На прикладі шаруватого напівпровідника InxTl1−xI проаналізовано динаміку релаксації екситонних збуджень при переході від блочних монокристалів до нанокристалів, синтезованих у ріжних матрицях, таких як поруватий кремній, берил та природній цеоліт Na₈[Al₈Si₄₀O₉₆]⋅24H₂O (морденіт). Експериментально виявлено вплив розмірного квантування на параметри зона-зонних переходів, а також генезис екситонних станів твердих розчинів заміщення InxTl1−xI. uk_UA
dc.description.abstract На примере слоистого полупроводника InxTl1−xI проанализирована динамика релаксации экситонных возбуждений при переходе от блочных монокристаллов к нанокристаллам, синтезированным в разных матрицах, таких как пористый кремний, берилл и цеолит Na₈[Al₈Si₄₀O₉₆]⋅24H₂O (морденит). Экспериментально выявлено влияние размерного квантовния на параметры зона-зонных переходов, а также генезис экситонных состояний твердых растворов замещения InxTl1−xI. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
dc.title Luminescence of InxTl1−xI Nanocrystals Embedded in Dielectric Matrixes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис