Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особливості розвитку міських поселень Чернігово-Сіверщини упродовж 1945-1970 років

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гирич, Я.М.
dc.date.accessioned 2015-02-01T13:50:52Z
dc.date.available 2015-02-01T13:50:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Особливості розвитку міських поселень Чернігово-Сіверщини упродовж 1945-1970 років / Я.М. Гирич // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2011. — Вип. 4. — С. 414-418. — Бібліогр.: 24 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/75727
dc.description.abstract У статті проаналізовано розвиток міст та містечок Чернігово-Сіверщини у контексті урбанізаційних процесів та містобудівної політики радянської влади упродовж 1945-1970 рр. Для зазначеного дослідження залучено архівні матеріали, опубліковані документи та статистичні збірники. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена анализу развития городских поселений Чернигово-Северщины в контексте важного социального процесса урбанизации и градостроительной политики советской власти на протяжении 1945-1970 гг. Для указанного исследования использованы архивные материалы, опубликованные документы и статистические сборники. uk_UA
dc.description.abstract The article deals with analysis of urban settlings’ development in Chernihiv-Siverschyna region during 1945 – 1970 years. It’s also analyzing in context of urban process and city-planning policy of Soviet power. This research is based on archive materials, published documents and statistics collections. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Нова історія uk_UA
dc.title Особливості розвитку міських поселень Чернігово-Сіверщини упродовж 1945-1970 років uk_UA
dc.title.alternative Особенности развития городских поселений Чернигово-Северщины на протяжении 1945-1970 гг. uk_UA
dc.title.alternative Particularities of urban settlings’ development in Chernihiv-Siverschyna region during 1945-1970 years uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94 (477):364.122.5«1945/1970»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис