Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Творча інтелігенція УРСР і влада в повоєнний період (1945-1953 рр.)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Малежик, Д.І.
dc.date.accessioned 2015-02-01T13:49:51Z
dc.date.available 2015-02-01T13:49:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Творча інтелігенція УРСР і влада в повоєнний період (1945-1953 рр.) / Д.І. Малежик // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2011. — Вип. 4. — С. 411-414. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/75726
dc.description.abstract Розкрито проблему стосунків радянської влади та творчої інтелігенції в перші повоєнні роки. Простежено вплив тоталітарного режиму на процес формування кадрів українських митців. uk_UA
dc.description.abstract Раскрыта проблема взаимоотношений советской власти и творческой интеллигенции в первые послевоенные годы. Прослежено влияние тоталитарного режима на процесс формирования кадров украинских художников. uk_UA
dc.description.abstract The problem of relations between Soviet state power and arts intelligentsia during first postwar years has been revealed. The influence of totalitarism on Ukrainian artists’ training process has been examined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Нова історія uk_UA
dc.title Творча інтелігенція УРСР і влада в повоєнний період (1945-1953 рр.) uk_UA
dc.title.alternative Творческая интеллигенция УССР и власть в послевоенный период (1945-1953 гг.) uk_UA
dc.title.alternative Arts intelligentsia of the Ukrainian SSR and state power in the postwar period (1945–1953) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94 (477) «1945/1953»:316.343.652


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис