Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Biomechanical properties of cerebral falx of human dura mater in adult human

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Zhuravlova, Y.P.
dc.contributor.author Vovk, Y.N.
dc.date.accessioned 2015-01-30T16:19:23Z
dc.date.available 2015-01-30T16:19:23Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Biomechanical properties of cerebral falx of human dura mater in adult human / Y.P. Zhuravlova, Y.N. Vovk // Таврический медико-биологический вестник. — 2013. — Т. 16, № 1, ч. 2 (61). — С. 51-54. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/75449
dc.description.abstract Метою дослідження було встановлення біомеханічних властивостей серпу великого мозку. У статті наведені дані про дослідження таких біомеханічних властивостей серпа великого мозку як розтяжність та межа міцності. Дослідження виконано на 103 препаратах твердої оболони головного мозку людини, яку було отримано від трупів людей у віці від 19 до 95 років. Зразки серпу великого мозку випробовувались на розривній машині BZ 2,5 TN1S німецької компанії Zwick Roell. Проводилось одноосьове розтягнення зразків. Досліджувались показники розтяжності у % та руйнівне навантаження кг/мм². Встановлено, що зразки препаратів серпа великого мозку мають велику розтяжність, але низьку межу міцності. Розтяжність серпа великого мозку у людей II періоду зрілого віку варіює від 9 дo 51 % (= 19,31%). Межа міцності для цього ж вікового періоду варіює від 0,10 дo 1,29 кг/мм2 (= 0,31 кг/мм²). uk_UA
dc.description.abstract Целью исследования послужило установление биомеханических свойств серпа большого мозга. В статье приведены данные об исследовании таких биомеханических свойств серпа большого мозга как растяжимость и предел прочности. Исследование выполнено на 103 препаратах твёрдой оболочки головного мозга человека, которая была получена от трупов людей в возрасте от 19 до 95 лет. Образцы серпа большого мозга были испытаны на разрывной машине BZ 2,5 TN1S немецкой компании Zwick Roell. Проводилось одноосевое растяжение образцов. Исследовались показатели растяжимости в % и разрушающая нагрузка в кг/мм². Установлено, что образцы препаратов серпа большого мозга имеют большую растяжимость, но обладают низким пределом прочности. Растяжимость серпа большого мозга у людей II периода зрелого возраста варьирует от 9 до 51% (= 19,31%). Предел прочности для этого возрастного периода варьирует от 0,10 до 1,29 кг/мм² (= 0,31 кг/мм²). uk_UA
dc.description.sponsorship This study is a part of scientific research work of the chair of operative surgery and topographic anatomy No 0109U002006 “Variability, morphologic features, relations of formations of head, skull, brain and their practical significance”. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Biomechanical properties of cerebral falx of human dura mater in adult human uk_UA
dc.title.alternative Біомеханічні властивості серпа великого мозку у дорослих людей uk_UA
dc.title.alternative Биомеханические свойства серпа большого мозга у взрослых людей uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 611.819.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис