Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Индивидуальная анатомическая изменчивость диафрагмы человека по материалам спиральной компьютерной томографии

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дуденко, В.Г.
dc.contributor.author Масловский, С.Ю.
dc.contributor.author Вдовиченко, В.Ю.
dc.contributor.author Куринной, В.В.
dc.date.accessioned 2015-01-30T16:13:30Z
dc.date.available 2015-01-30T16:13:30Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Индивидуальная анатомическая изменчивость диафрагмы человека по материалам спиральной компьютерной томографии / В.Г. Дуденко, С.Ю. Масловский, В.Ю. Вдовиченко, В.В. Куринной // Таврический медико-биологический вестник. — 2013. — Т. 16, № 1, ч. 2 (61). — С. 45-50. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/75448
dc.description.abstract Сучасний розвиток діагностичних технологій дозволяє індивідуалізувати наше знання будови кожної конкретної людини, яку готують до оперативного лікування. Метою дослідження було визначення можливості вивчення індивідуальної анатомічної мінливості діафрагми людини шляхом 3D моделювання на основі даних мультизрізовий спіральної комп’ютерної томографії. Всього оброблено дані МСКТ-обстежень 42 осіб обох статей, різного віку та типу статури. Були вивчені кути прикріплення діафрагми, відстань між стравохідним, аортальним і отвором нижньої порожнистої вени, їх взаємна орієнтація, ширина ніжок діафрагми, площа сухожильного центру діафрагми. Обробка, вивчення і віртуальне моделювання діафрагми вироблялося на робочій станції Hwelett-Packard 8020 із застосуванням спеціалізованої програми «Vitrea 2». Отримані в результаті обробки зображень СКТ дані дозволили нам зробити наступні припущення. 1. Горизонтальні зрізи зображень дозволяють зробити досить точні підрахунки різних лінійних величин (відстані, кути, діаметр, периметр і т. д.), оскільки розміри зображення повністю відповідають реальним. 2. Вивчення сагитальний зрізів дає розуміння скелетотопії органу і його внутрішньої будови. 3.Фронтальние зрізи і 3-х мірна реконструкція на основі згаданих зображень дозволяє отримати абсолютно точне уявлення про структуру (в даному випадку діафрагми). uk_UA
dc.description.abstract Modern development ofdiagnostic technologiesaffords to individualizethe data on the structureof each personbeing preparedfor operative treatment. The object of this research was to determinethe possibility of studyingindividualanatomicvariabilityof the humandiaphragm formini-invasivesurgical dissections with the help of 3Dmodeling based onthe data of the multicross-section spiralcomputer tomography(CT). The CT data of42 personsof both sexes,all agesandbody types have been processed.Were have studiedthe anglesof the diaphragm fixation in all itsparts, the distance between the esophageal,aortic and inferior venacava openings,their mutual orientation, the width of the diaphragm crura, the area ofthe tendinouscenter of the diaphragm. Processing, study and virtual modeling of the diaphragm have been madeon a Hewlett-Packard8020workstation using the special program“Vitrea2.”Basing on the spiral CT-imagingdata that we have obtained, we conclude the following. 1.The horizontal section imagesafford tomakeexact calculationsof differentlinear values(distance,angle, diameter, circumference, etc.), since the imagesare scaledby default and fully correspond to the actual size.2.The studyofthe sagittal sectionsprovide an understanding of the organ skeletopyand itsinternal structure.3. The frontalsectionsand 3Dreconstructionbased onthe aforementionedimagesgivea precise picture of the anatomical structure; in thisparticular case, it is the diaphragm. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Индивидуальная анатомическая изменчивость диафрагмы человека по материалам спиральной компьютерной томографии uk_UA
dc.title.alternative Індивідуал ьна анатомічна мінливість будови діафрагми людини за матеріалами спіральної комп’ютерної томографії uk_UA
dc.title.alternative Individual anatomical variability of the human diaphragm structure studied on the basis of spiral computer tomography data uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 611.611-073.432.19


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис