Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особенности клеточных компонентов слизистой желудка при гастродуодените у детей

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гаргин, В.В.
dc.contributor.author Долгая, О.В.
dc.date.accessioned 2015-01-30T16:00:47Z
dc.date.available 2015-01-30T16:00:47Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Особенности клеточных компонентов слизистой желудка при гастродуодените у детей / В.В. Гаргин, О.В. Долгая // Таврический медико-биологический вестник. — 2013. — Т. 16, № 1, ч. 2 (61). — С. 31-33. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/75443
dc.description.abstract Представлено результати вивчення патології шлунку в дітей у віці від 7 до14 років із клінічними проявами гастродуоденіту. Для дослідження були використані біоптати слизуватої оболонки антрального відділу й тіла шлунка. Морфологічні висновки представлені відповідно до Сіднейсько-Хьюстонської класифікації хронічних гастритів. У більшості дітей виявлено хронічний початковий атрофічний гастрит. Helicobacter Pylori-асоційованими були всі хронічні помірковано виражені атрофічні антральні гастрити. Секреторна активність була низкою, а мукоїд незрілим як у поверхньо-ямочному, так і в епітелії пілоричних залоз, кількість яких зменшувалося. Зіставлення патогістологічних змін слизуватої оболонки антрального й фундального відділів шлунка в тих самих хворих показало, що найбільш виражені морфологічні зміни відзначалися в антральному відділі й асоціювалися з Helicobacter Pylori. Поширення їхньої колонізації на тіло шлунка так само викликало дистрофічні зміни в епітелії, але були менш виражені. Таким чином, у дітей з гастродуоденальною патологією відзначається порушення слизуватої оболонки, що веде до зниження захисних властивостей епітелію. Хронічний активний гастрит спостерігався у всіх пацієнтів з Helicobacter Pylori. Представлені H.pylori-асоційовані хронічні активні гастрити характеризувалися перевагою змін в антральному відділі; випадків з перевагою змін у фундальному відділі нами виявлене не було серед асоційованих з H. pylori інфекцією. При електронній мікроскопії хронічний гастродуоденіт проявляється відсутністю мікроворсинок, деструкцією апікальної частини поверхневого епітелію слизуватої оболонки шлунка, збільшенням кількості мукоїдних гранул з їхньою дифузійною локалізацією, зменшенням кількості мітохондрій та їх вакуолізацією, зменшенням канальців ендоплазматичного ретикулуму. uk_UA
dc.description.abstract Article is devoted to evaluation gastric regions. The results of histological study in the stomach of children aged 7 to 14 years with symptomatic gastroduodenitis. For the study we used mucosal biopsies of antral and fundal parts body of the stomach. Histological examination was performed according to the Updated Sydney System, and regional scores for polymorphonuclear and mononuclear cell infiltrate as well as bacterial density were generated. Most children found the initial chronic atrophic gastritis. Helicobacter Pylori-associated were all chronic moderate atrophic antral astritis. Secretory activity was low and immature mucoids as in surface-pit, and in the epithelium of the pyloric glands with the decreased number. Comparison of the histopathological changes in mucosal antrum and fundus of the stomach in the same patients showed that the most pronounced morphological changes were observed in the antrum and associated with Helicobacter Pylori. Distribution of their colonization in the body of the stomach is also called dystrophic changes in the surface-pit epithelium, but less pronounced. Thus, in children with gastroduodenal pathology functional activity was impaired, leading to a decrease in the protective properties of surface-pit epithelium of the mucous membrane of the stomach. Chronic active gastritis was observed in all patients with H. pylori infection. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Особенности клеточных компонентов слизистой желудка при гастродуодените у детей uk_UA
dc.title.alternative Особливості клітинних компонентів слизової шлунка при гастродуоденіті в дітей uk_UA
dc.title.alternative Peculiarities of the cellular components of the gastric mucosa in children with gastroduodenitis uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.33-002-053.2]-076.34


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис