Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Народознавчі дослідження місцевих музеїв Північно-Дніпровського Лівобережжя у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дмитренко, Н.М.
dc.date.accessioned 2015-01-24T17:52:25Z
dc.date.available 2015-01-24T17:52:25Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Народознавчі дослідження місцевих музеїв Північно-Дніпровського Лівобережжя у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. / Н.М. Дмитренко // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2013. — Вип. 6. — С. 523-525. — Бібліогр.: 26 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74910
dc.description.abstract У статті висвітлені основні напрямки досліджень та здобутки місцевих музеїв регіону в галузі народознавства. Стисло схарактеризовано склад етнографічних збірок. uk_UA
dc.description.abstract В статье освещены основные направления исследований и достижения местных музеев региона в области этнографии. Дана короткая характеристика этнографических музейных коллекций. uk_UA
dc.description.abstract The article describes the main directions of the analysis and achievements of the local regional museums in the sphere of ethnography. A short characteristic of the ethnographic museum collections is given. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Музейна справа uk_UA
dc.title Народознавчі дослідження місцевих музеїв Північно-Дніпровського Лівобережжя у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. uk_UA
dc.title.alternative Народоведческие исследования местных музеев Северо-Днепровского Левобережья в 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. uk_UA
dc.title.alternative Ethnological analysis of the local museums of the Northern Dnieper Left-Bank Ukraine in the 20s – the beginning of the 30s years of the XX-th century uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 069:908 «1920/1930»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис