Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Роль з’їздів лікарів у становленні та розвитку земської медицини Чернігівської губернії (на прикладі Борзенського повіту)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Католик, А.В.
dc.date.accessioned 2015-01-24T15:39:16Z
dc.date.available 2015-01-24T15:39:16Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Роль з’їздів лікарів у становленні та розвитку земської медицини Чернігівської губернії (на прикладі Борзенського повіту) / А.В. Католик // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2013. — Вип. 6. — С. 423-427. — Бібліогр.: 23 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74881
dc.description.abstract У статті розглядаються основні напрями роботи повітових з’їздів земських лікарів на Чернігівщині в умовах воєнного часу. Особлива увага приділяється протиепідемічній діяльності земсько-медичної інтелігенції Борзенського повіту наприкінці XIX – на початку XX століття. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассматриваются основные направления работы уездных съездов земских врачей на Черниговщине в условиях военного времени. Особое внимание уделяется противоэпидемической деятельности земско-медицинской интеллигенции Борзенского уезда в конце XIX – начале XX века. uk_UA
dc.description.abstract The article outlines the main work areas of the country conventions of rural doctors in Chernihiv region in war time. Particular attention is paid to anti-epidemic activities of county medical intelligentsia of Borzenskyi county in the late XIX th - early XX th century. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Нова історія uk_UA
dc.title Роль з’їздів лікарів у становленні та розвитку земської медицини Чернігівської губернії (на прикладі Борзенського повіту) uk_UA
dc.title.alternative Роль съездов врачей в становлении и развитии земской медицины Черниговской губернии (на примере Борзенского уезда) uk_UA
dc.title.alternative The Role of doctors’ congresses in the foundation and development of county medicine of Chernihiv province (case study: Borzenskyi county) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94 (477. 51)«18/19»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис