Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Погляди земств Чернігівської губернії на поширення агрономічних знань в кінці XIX – на початку ХХ ст.

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Горохов, С.В.
dc.date.accessioned 2015-01-24T14:23:05Z
dc.date.available 2015-01-24T14:23:05Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Погляди земств Чернігівської губернії на поширення агрономічних знань в кінці XIX – на початку ХХ ст. / С.В. Горохов // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2013. — Вип. 6. — С. 394-397. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74870
dc.description.abstract В статті розглядається спроба земських органів Чернігівської губернії вирішити проблему, пов’язану з підвищенням агрономічних знань серед сільського населення, шляхом створення мережі спеціальних закладів та курсів. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассматривается попытка земских органов Черниговской губернии решить проблему повышения агрономических знаний среди сельского населения путем создания специальных учреждений и курсов. uk_UA
dc.description.abstract This article depicts attempt of Chernihiv zemstvo authority to solve the problem of distributing agricultural knowledge among farmers by establishing special institutions and training courses. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Нова історія uk_UA
dc.title Погляди земств Чернігівської губернії на поширення агрономічних знань в кінці XIX – на початку ХХ ст. uk_UA
dc.title.alternative Взгляды земств Черниговской губернии на распространение агрономических знаний в конце ХІХ – начале ХХ ст. uk_UA
dc.title.alternative Chernihiv zemstvo’s views on distributing of agricultural knowledge in the late XIX –early XX century uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94(477):352.07:338.43«189/191»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис