Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Наукова діяльність викладачів Чернігівської духовної семінарії

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ципляк, Н.О.
dc.date.accessioned 2015-01-24T14:18:32Z
dc.date.available 2015-01-24T14:18:32Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Наукова діяльність викладачів Чернігівської духовної семінарії / Н.О. Ципляк // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2013. — Вип. 6. — С. 370-373. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74866
dc.description.abstract У статті висвітлено основні напрямки науково-дослідної роботи викладачів Чернігівської духовної семінарії. Детально розглянуто участь викладачів семінарії в історико-краєзнавчому русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. та впровадження викладачами нових філософсько-педагогічних ідей в навчально-виховний процес. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена основным направлениям научно-исследовательской работы преподавателей Черниговской духов- ной семинарии. Детально рассмотрено участие преподавателей семинарии в историко-краеведческом движении конца ХІХ – начала ХХ вв. и введение преподавателями новых философско-педагогических идей в учебно-воспитательный процесс. uk_UA
dc.description.abstract The article deals with the main directions of scientifi c and research work of teachers of Chernihiv Theological Seminary. The participation of seminary teachers in historical and local history movement of the end of the XIX- beginning of the XX centuries and teachers’ introduction of new philosophical and pedagogical ideas in educational process were analysed in details. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Нова історія uk_UA
dc.title Наукова діяльність викладачів Чернігівської духовної семінарії uk_UA
dc.title.alternative Научная деятельность преподавателей Черниговской духовной семинарии uk_UA
dc.title.alternative Scientifi c work of teachers of Chernihiv Theological Seminary uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94(477):001.89+37.091.321«189/191»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис