Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Історія Глухова доби Гетьманщини (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України у Києві)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шишкіна, Ю.А.
dc.date.accessioned 2015-01-24T12:46:03Z
dc.date.available 2015-01-24T12:46:03Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Історія Глухова доби Гетьманщини (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України у Києві) / Ю.А. Шишкіна // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2013. — Вип. 6. — С. 260-265. — Бібліогр.: 153 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74836
dc.description.abstract У статті автором проаналізовані та систематизовані матеріали Центрального державного історичного архіву України у Києві, що стосуються забудови міста Глухова та історичних подій, які відбувалися у ньому у період Гетьмащини. uk_UA
dc.description.abstract В статье автором проанализированы и систематизированы материалы Центрального государственного исторического архива Украины в Киеве, которые касаются застройки города Глухова и исторических событий, которые происходили в нем в период Гетманщины. uk_UA
dc.description.abstract In this paper the author analyzed and systematized materials of the Central State Historical Archives of Ukraine in Kiev concerning development of Hlukhiv and historical events that took place in it during Hetmanate period. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Польсько-литовська доба та Гетьманщина uk_UA
dc.title Історія Глухова доби Гетьманщини (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України у Києві) uk_UA
dc.title.alternative История Глухова периода Гетманщины (по материалам Центрального государственного исторического архива Украины в Киеве) uk_UA
dc.title.alternative Hlukhiv history in Hetmanate period (based on Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 930.253:94(477)-027.541«17»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис