Показати простий запис статті

dc.contributor.author Степенькін, С.Ю.
dc.date.accessioned 2015-01-23T21:26:55Z
dc.date.available 2015-01-23T21:26:55Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Конотопський сотник Федір Кандиба / С.Ю. Степенькін // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2013. — Вип. 6. — С. 175-176. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74792
dc.description.abstract У статті досліджується біографія конотопського сотника Федора Кандиби. Вказано, що він походив із міста Корсуня на Правобережній Україні. Проаналізовано його діяльність на посадах корсунського полковника, конотопського сотника і ніжинського полкового обозного. uk_UA
dc.description.abstract В статье исследуется биография конотопского сотника Федора Кандыбы. Указано, что он происходил из города Корсуня на Правобережной Украине. Проанализирована его деятельность на должностях корсуньского полковника, конотопского сотника и нежинского полкового обозного. uk_UA
dc.description.abstract The biography of sotnyk of Konotop Fedir Kandyba is investigated in this article. We have some information that he took place from Korsun on Right bank Ukraine. His activity is analysed on positions of Korsun’s colonel, sotnyk of Konotop and Nizhyn’s regimental leader by artillery. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Польсько-литовська доба та Гетьманщина uk_UA
dc.title Конотопський сотник Федір Кандиба uk_UA
dc.title.alternative Конотопский сотник Федор Кандыба uk_UA
dc.title.alternative Konotop’s sotnyk Fedir Kandyba uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94 (477.46) «17» Кандиба


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис