Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Фрагменти літопису Ігоря Святославича: до проблеми реконструкції чернігівського літописання

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Чугаєва, І.К.
dc.date.accessioned 2015-01-23T21:10:25Z
dc.date.available 2015-01-23T21:10:25Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Фрагменти літопису Ігоря Святославича: до проблеми реконструкції чернігівського літописання / І.К. Чугаєва // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2013. — Вип. 6. — С. 99-104. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74779
dc.description.abstract У статті аналізуються фрагменти ймовірного літопису Ігоря Святославича, його ідейні, змістовні та стилістичні особливості на основі виокремлених ознак чернігівського літописання. uk_UA
dc.description.abstract В статье анализируются фрагменты возможной летописи Игоря Святославича, её идейные, содержательные и стилистические особенности на основе выделенных признаков черниговского летописания. uk_UA
dc.description.abstract Based on the signs of Chernihiv chronicle, which were detached, the fragments of the possible Chronicle of Ihor Sviatoslavych, its ideological, content and stylistic particularities are analysed in the article. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Історія та культура давніх часів і Середньовіччя uk_UA
dc.title Фрагменти літопису Ігоря Святославича: до проблеми реконструкції чернігівського літописання uk_UA
dc.title.alternative Фрагменты летописи Игоря Святославича: к проблеме реконструкции черниговского летописания uk_UA
dc.title.alternative The fragments of the chronicle of Ihor Sviatoslavych: to the problem of reconstruction of Chernihiv chronicle uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94 (477.51) «11»: 930.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис