Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вали як конструктивний елемент укріплень Чернігівського дитинця ХІ-XVIIІ ст.

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ігнатенко, І.М.
dc.date.accessioned 2015-01-23T20:32:01Z
dc.date.available 2015-01-23T20:32:01Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Вали як конструктивний елемент укріплень Чернігівського дитинця ХІ-XVIIІ ст. / І.М. Ігнатенко // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2013. — Вип. 6. — С. 132-136. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74764
dc.description.abstract Стаття присвячена вивченню валів – дерев’яно-земляних укріплень Чернігівської фортеці. Автор дає опис конструкцій валів на основі археологічних, історичних та картографічних джерел. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена изучению валов – дерево-земляных укреплений Черниговской крепости. Автор дает описание конструкций валов на основе археологических, исторических и картографических источников. uk_UA
dc.description.abstract This article is devoted to the study of banks - wood and earthen works of Chernihiv fortress. The author gives a description of the construction of banks in based on archaeological, historical and cartographic sources. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Історія та культура давніх часів і Середньовіччя uk_UA
dc.title Вали як конструктивний елемент укріплень Чернігівського дитинця ХІ-XVIIІ ст. uk_UA
dc.title.alternative Валы как конструктивный элемент укреплений Черниговского детинца XI-XVIII вв. uk_UA
dc.title.alternative Shafts as a constructive element of Chernihiv fortress in the XI - XVIII centuries uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94 (474.51)+904:72«10/17»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис