Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Методы лечения девочек с преждевременным телархе

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Попов-Петросян, Е.В.
dc.contributor.author Сколотенко, Т.С.
dc.contributor.author Тихончук, Т.Н.
dc.date.accessioned 2015-01-23T18:45:31Z
dc.date.available 2015-01-23T18:45:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Методы лечения девочек с преждевременным телархе / Е.В. Попова-Петросян, Т.С. Сколотенко, Т.Н. Тихончук // Таврический медико-биологический вестник. — 2013. — Т. 16, № 3, ч. 1 (63). — С. 125-126. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74724
dc.description.abstract У статті представлена оцінка рівня фізичного, статевого розвитку і стану репродуктивного здоров’я у дівчаток з передчасним телархе. А також порівняльна характеристика результатів лікування, що проводиться. У дівчаток з передчасним телархе достовірно рівень пролактіну вищий, ніж у здорових одноліток. При регулярному прийомі картопляного соку і Циклодинона у 80% пацієнток з передчасним телархе відзначалося зменшення розмірів молочних залоз, а потім і повний їх регрес, вміст пролактіну в крові нормалізувався практично у усіх пацієнток, чого не спостерігалося у дівчаток, що не приймали цей препарат. uk_UA
dc.description.abstract The assessment of level of physical, sexual development and condition of reproductive health is presented in article at girls with the premature telarkhe. And also the comparative characteristic of results of carried-out treatment. At girls with premature telarkhe authentically level of Prolactinum is higher, than at healthy contemporaries. At regular reception of potato juice and Ciklodinon at 80% of patients with PT reduction of the sizes mammary glands was noted, and then and their full regress, the maintenance of Prolactinum in blood was normalized practically at all patients that it wasn’t observed at the girls who weren’t accepting this preparation. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Методы лечения девочек с преждевременным телархе uk_UA
dc.title.alternative Методи лікування дівчаток з передчасним телархе uk_UA
dc.title.alternative Methods of treatment of girls with premature telarkhe uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 618.172–039.11–08–055.25


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис