Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Комплексная фрагментирующая операция в левом предсердия при протезировании митрального клапана

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Попов, В.В.
dc.contributor.author Дзахоева, Л.С.
dc.contributor.author Рой, В.В.
dc.contributor.author Хорошковатая, Е.В.
dc.contributor.author Пукас, Е.В.
dc.date.accessioned 2015-01-23T18:40:19Z
dc.date.available 2015-01-23T18:40:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Комплексная фрагментирующая операция в левом предсердия при протезировании митрального клапана / B.В. Попов, Л.С. Дзахоева, В.В. Рой, Е.В. Хорошковатая, Е.В. Пукас // Таврический медико-биологический вестник. — 2013. — Т. 16, № 3, ч. 1 (63). — С. 120-122. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74721
dc.description.abstract Метою дослідження є вивчення можливостей запропонованої методики інтраопераційного відновлення синусового ритму при протезуванні мітрального клапана (ПМК). В аналізовану групу включені 129 пацієнтів з ізольованою мітральною вадою IV стадії, що знаходилися на хірургічному лікуванні в Інституті. У всіх пацієнтів було виконано протезування мітрального клапана в поєднанні з операцією Лабіринт. Пластика лівого передсердя (ЛП) виконана у 89 (69,3%) пацієнтів з метою виключення розповсюдження хвиль re-entry. Операція фрагментації ЛП (Мaze–3) виконувалася у всіх пацієнтів радіочастотним методом (25–30 Ватів), а також з лігуванням та резекцією вушка ЛП. З 129 прооперованих пацієнтів на госпітальному етапі померло 2 (1,7%). Відновлення синусового ритму в групі пацієнтів із пластикою ЛП було у 88,7 % випадків, що вище, ніж в альтернативній групі (62,5% (р<0,05)). Протезування мітрального клапана у поєднанні з операцією Лабіринт дозволяє успішно відновити правильний ритм на госпітальному етапі та стабілізувати його впродовж півроку після операції. uk_UA
dc.description.abstract Aim of investigation is to research possibilities of intraoperative renewal of sinus rhythm during mitral valve replacement. In analyzed group of 129 patients are included with isolated mitral valve disease who were operated in department of acquired heart diseases in Institute from 01.01.2009 to 01.07.2012. Reduction of left atrium`s dilatation was occurred in 89 (68,9%) pts by 2 methods: paraannular plasty of left atrium (62 pts) and triangular plasty of left atrium (original method) (27 pts) including ligation, resection of left atrium `s auricle in both groups. Operation left Maze – III-box was performed in all cases by radio-frequency method. Mitral valve replacement with concomitant fragmentation operation of the left atrium (amputation of of left atrium `s auricle, searing of sympatic ganglios near ostum of pulmonary veins, Maze-III-IV-box, reduction of left atrium less than 50 mm) in our modification allows successfully renew sinus rhythm on a hospital stage. Element of left atrium`s plasty with reduction of diameter of left atrium less than 50 mm is important factor for sinus rhythm renewal. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Комплексная фрагментирующая операция в левом предсердия при протезировании митрального клапана uk_UA
dc.title.alternative Комплексна фрагментуюча операція в лівому передсерді при протезуванні мітрального клапана uk_UA
dc.title.alternative Intraoperative renewal of sinus rhythm in mitral valve replacement uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.126 –001 307–03–097


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис