Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Взаимосвязь асимметричного диметиларгинина с толщиной комплекса интима-медиа и уровнем артериального давления у детей с артериальной гипертензией

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Каладзе, Н.Н.
dc.contributor.author Янина, Т.Ю.
dc.contributor.author Ревенко, Н.А.
dc.date.accessioned 2015-01-23T12:31:17Z
dc.date.available 2015-01-23T12:31:17Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Взаимосвязь асимметричного диметиларгинина с толщиной комплекса интима-медиа и уровнем артериального давления у детей с артериальной гипертензией / Н.Н. Каладзе, Т.Ю. Янина, Н.А. Ревенко // Таврический медико-биологический вестник. — 2013. — Т. 16, № 3, ч. 1 (63). — С. 72-75. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74689
dc.description.abstract У даній статті наведены дані вивчення ранніх порушень властивостей судинної стінки загальної сонної артерії (ЗСА) при артеріальній гіпертензії (АГ) у дітей. Обстеженим дітям проводили ультразвукову доплерографія (УЗДГ) ЗСА з визначенням швидкісних параметрів кровотоку і товщини комплексу інтима-медіа. А також був проведен аналіз кореляційних взаємозв’язків між показниками УЗДГ і рівнем асиметричного діметіларгініна. uk_UA
dc.description.abstract This paper presents the study of early disorders of the vascular wall properties of the common carotid artery (CCA) in arterial hypertension (AH) in children. Children surveyed held doppler ultrasound (ultrasonography) CCA with the definition of blood flow velocity parameters and the thickness of the intima-media. And an analysis of the correlation relationships between indicators of ultrasonography and the level of asymmetric dimethylarginine.. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Взаимосвязь асимметричного диметиларгинина с толщиной комплекса интима-медиа и уровнем артериального давления у детей с артериальной гипертензией uk_UA
dc.title.alternative Взаємозв’язок асиметричного дім етіларгініна з товщиною комплексу інтим-медіа і рівнем артеріального тиску у дітей uk_UA
dc.title.alternative Relationship asymmetric dimethylarginine with the thickness of the intima-media and blood pressure levels in children with arterial hypertension uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.12–008.331.1:053.2/.6–612.015


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис