Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Динамика состояния нейроэндокринной системы у детей с артериальной гипертензией в процессе реабилитации

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Каладзе, Н.Н.
dc.contributor.author Зюкова, И.Б.
dc.contributor.author Ревенко, Н.А.
dc.date.accessioned 2015-01-23T12:30:22Z
dc.date.available 2015-01-23T12:30:22Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Динамика состояния нейроэндокринной системы у детей с артериальной гипертензией в процессе реабилитации / Н.Н. Каладзе, И.Б.Зюкова, Н.А. Ревенко // Таврический медико-биологический вестник. — 2013. — Т. 16, № 3, ч. 1 (63). — С. 68-71. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74688
dc.description.abstract У статті вивчено стан гормонального статусу, показники артеріального тиску у дітей з артеріальною гіпертензією. Під спостереженням знаходилися 134 дитини у віці від 12 до 17 років. Отримані дані свідчили про десинхронізації в роботі нейро-ендокринної системи. Виявлено позитивна динаміка досліджуваних показників на фоні санаторно-курортного лікування в комбінації з електросонтерапіей. uk_UA
dc.description.abstract The article studied the state of hormonal status, blood pressure in children with hypertension. We observed 134 children between the ages of 12 and 17 years old. The data obtained showed a desynchronization in the neuro-endocrine system. The positive dynamics of the studied parameters on the background of spa treatments in combination with elektrosonterapiey. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Динамика состояния нейроэндокринной системы у детей с артериальной гипертензией в процессе реабилитации uk_UA
dc.title.alternative Динаміка стану нейроендокринної системи у дітей з артеріальною гіпертензією в процесі реабілітації uk_UA
dc.title.alternative Dynamics Of The State Of The Neuroendocrin Sysnem In Children With Arterial Hypertension In The Rehabilitation Process uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.12–008.331.1:053.2/.6–612.8:612.018–616–003.93


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис