Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Безболевая ишемия миокарда и уровень гомоцистеинемии у больных ишемической болезнью сердца

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Горянская, И.Я.
dc.date.accessioned 2015-01-23T12:24:41Z
dc.date.available 2015-01-23T12:24:41Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Безболевая ишемия миокарда и уровень гомоцистеинемии у больных ишемической болезнью сердца / И.Я. Горянская // Таврический медико-биологический вестник. — 2013. — Т. 16, № 3, ч. 1 (63). — С. 56-60. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74685
dc.description.abstract Мета дослідження – аналіз вираженості гомоцистеїнемії у хворих на ішемічну хворобу серця з епізодами безбольової ішемії міокарда, а також її корекція вітамінами В1, В6, В12 і фолієвою кислотою. Обстежено 115 хворих на ішемічну хворобу серця зі стенокардією напруги I-IV функціонального класу. Були отримані дані, що свідчать про те, що поєднання гіпергомоцистеїнемії і частих епізодів безбольової ішемії міокарда реєструвалися в основному у хворих з високим функціональним класом стенокардії напруги. Прийом вітамінів групи В з фолієвою кислотою дозволяє достовірно зменшити концентрацію гомоцистеїну в плазмі крові, і менш істотно – частоту епізодів безбольової ішемії міокарда і нападів стенокардії. uk_UA
dc.description.abstract The purpose of the study – the analysis of the severity of homocysteinemia in patients with coronary heart disease with episodes of SMI and its correction in vitamins B1, B6, B12 and folic acid. The study included 115 (95 – and 20 primary – control group), ischemic heart disease patients with angina pectoris I-IV functional class (FC), which were observed in the cardiology department of a specialized clinic Simferopol. Supplementing with B vitamins in combination with folic acid in doses of B6 –25 mg / day, B12 –250 mg / day, folivoy acid 2.5 mg / day significantly lowers total plasma homocysteine levels in 79% of patients, and also reduced the number and duration of episodes of SMI. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Безболевая ишемия миокарда и уровень гомоцистеинемии у больных ишемической болезнью сердца uk_UA
dc.title.alternative Silent myocardial ischemia and the level of homocysteinemia in patients with coronary heart disease uk_UA
dc.title.alternative Безбольова ішемія міокарда і рівень гомоцистеїнемії у хворих ішемічною хворобою серця uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616–005.4+616.131+616.12–009.72:577.122.3:616–008


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис