Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вольтамперометричне визначення металів VIII групи з використанням азо- та трифенілметанових барвників

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Тимошук, О.
dc.contributor.author Тимошук, С.
dc.date.accessioned 2015-01-18T16:40:46Z
dc.date.available 2015-01-18T16:40:46Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Вольтамперометричне визначення металів VIII групи з використанням азо- та трифенілметанових барвників / О. Тимошук, С. Тимошук // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. — Л., 2008. — Т. XXI: Хемія і біохемія. — С. 168–177. — Бібліогр.: 25 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1563-3569
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74104
dc.description.abstract Досліджено вольтамперометричну активність металів VIII групи у присутності барвників з наступним використанням одержаних результатів в аналітичній практиці. Чутливість вольтамперометричного визначення Co(ІІ), Ni(ІІ), Pd(ІІ) можна підвищити, використовуючи пік відновлення комплексних сполук Ме-азобарвник. З’ясовано, що полярографування розчинів Ru(IV), Ir(IV), Rh(III),Pt(IV) призводить до появи каталітичних струмів виділення водню. Запропоновано ймовірний механізм виникнення каталітичних струмів виділення водню у присутності органічних реагентів і відновлення комплексних сполук. Ключові слова: платинові метали, комплекс, вольтамперометрія, барвник. uk_UA
dc.description.abstract The paper is deals with the investigation of the voltammetric behaviour of metals of VIII group in the presence of the dyes with further using of the obtained results in analytical practice. The sensitivity of voltammetric determination of Co(II), Ni(II) and Pd(II) can be increased using reduction peak of complex compounds Me-azodye. It has been established that polarographic action on the Ru(IV), Ir(IV), Rh(III) and Pt(IV) solutions leads to the appearance of catalytic current of hydrogen evolution. The mechanism of the appearance of catalytic currents of hydrogen evolution in solutions of platinum metals’ ions in the presence of organic addenda and reduction of complex compounds has been proposed. Key words: platinum’s metals, complex, voltammetry, dyes. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Західний науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Праці наукового товариства ім. Шевченка
dc.subject Хемія uk_UA
dc.title Вольтамперометричне визначення металів VIII групи з використанням азо- та трифенілметанових барвників uk_UA
dc.title.alternative Voltammetric determination of viii group metals with used azo- and threephenylmethane dyes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 543.253+546.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис