Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Фор­му­вання олігомерних покривів на поверхні кобальтових аморфних сплавів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ковбуз, М.
dc.contributor.author Герцик, О.
dc.contributor.author Беднарська, Л.
dc.contributor.author Котур, Б.
dc.date.accessioned 2015-01-18T16:38:09Z
dc.date.available 2015-01-18T16:38:09Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Formation of oligomeric films on of surfaces co-amorphous alloys / М. Ковбуз, О. Герцик, Л. Беднарська, Б. Котур // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. — Л., 2008. — Т. XXI: Хемія і біохемія. — С. 133–149. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1563-3569
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74102
dc.description.abstract Концентраційні та часові зміни формування олігомерних плівок (вінілацетату, 2- трет.-бутилпероксі-2-метил-5-гексен-3-їну і малеїнового ангідриду (ВА:ВЕП:МА) та вінілацетату, 3-трет.-бутилпероксі-3-фенілбутилметакрилату і малеїнового ангідриду (ВА:ТБПФМ:МА)) на аморфних металевих сплавах Со₇₅,₅Fe₄,₅Si₆,₀B₁₄,₀, Со₆₆,₅Fe₄,₀Mo₁,₅Si₁₆,₀B₁₂,₀, Со₇₃,₀(Fe,Ni,Mo,Mn)₅,₇(Si,B)₂₁,₃ контролювали потенціомет- рично, вольтамперометрично, вимірюванням крайового кута змочування та імпедансною спектроскопією. Доведено, що збільшення концентрації плівкоутворювача призводить до зміни конформації адсорбованих макромолекул, структуризації плівок і зниження їхньої щільності. Аналогічне явище простежують внаслідок збільшення тривалості плівкоутворення. Ліпше змочування поверхні сплавів розчинами плівкоутворювачів корелює з формуванням щільних і стійких плівок. Ключові слова: електрохемічна імпедансна спектроскопія, вольтамперометрія, потенціометрія, олігопероксиди, аморфні металеві сплави. uk_UA
dc.description.abstract Concentrations and time changes of oligomeric films (vinyl acetate, 2-tert-butylperoxy-2-methyl-5-hexen- 3-yne and maleic anhydride (VА:VЕP:МА) and vinyl acetate, 3-tert-butylperoxy-3-fenilbutylmetacrylat and maleic anhydride (VА:TBPFM:МА)) on amorphous metal alloys Со₇₅,₅Fe₄,₅Si₆,₀B₁₄,₀, Со₆₆,₅Fe₄,₀Mo₁,₅Si₁₆,₀B₁₂,₀, Со₇₃,₀(Fe,Ni,Mo,Mn)₅,₇(Si,B)₂₁,₃ were controlled by various methods: potentiometric method, determination of limiting wetting angle, electrochemical impedance spectroscopy and scanning electronic spectroscopy. It is confirmed that increasing of concentration of filmforming substance leads to conformation changes of adsorbed macromolecules, to structure changes of films and decreasing of their stability. The same phenomena was observed in consequence of increasing of time duration of filmforming. Better wetting of alloy surface by solutions with filmforming substances correlates with formation of dense and stable films. Key words: electrochemical impedance spectroscopy, voltammetry, potentiometry, oligoperoxides, amorphous metal alloys. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Західний науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Праці наукового товариства ім. Шевченка
dc.subject Хемія uk_UA
dc.title Фор­му­вання олігомерних покривів на поверхні кобальтових аморфних сплавів uk_UA
dc.title.alternative Formation of oligomeric films on of surfaces co-amorphous alloys uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 546.57.641.665


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис