Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Кінетика біосорбції йонів міді дріжджами, міченими частинками наномагнетиту

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Маніло, М.В.
dc.contributor.author Лізунов, В.В.
dc.contributor.author Ар’єв, І.А.
dc.date.accessioned 2015-01-05T15:11:40Z
dc.date.available 2015-01-05T15:11:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Кінетика біосорбції йонів міді дріжджами, міченими частинками наномагнетиту / М.В. Маніло, В.В. Лізунов, І.А. Ар’єв // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2010. — Т. 8, № 3. — С. 741-748. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1816-5230
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73143
dc.description.abstract В роботі досліджено процес біосорбції йонів міді магнетокерованими дріжджами S.сerevіsіae. Магнетні властивості дріжджовим клітинам надавалися шляхом приєднання різної кількости магнетних наноміток. Було визначено оптимальну кількість магнетних наноміток, яка дозволяє ефективно вилучати дріжджові клітини методою магнетної сепарації, не зменшуючи при цьому сорбційну здатність клітин. uk_UA
dc.description.abstract Biosorption of copper ions by magneto-controlled yeasts S.сerevіsіae is investigated. Magnetic properties are imparted to the yeast cells by joining of different amounts of magnetic nanolabels. The optimum amount of magnetic nanolabels, which allows effectively extract yeast cells by the method of magnetic separation and does not diminish a sorption ability of cells, is determined. uk_UA
dc.description.abstract В работе исследован процесс биосорбции ионов меди магнитоуправляемыми дрожжами S.cerevіsіae. Магнитные свойства дрожжевым клеткам придавались путем присоединения разного количества магнитных нанометок. Было определено оптимальное количество магнитных нанометок, которое позволяет эффективно извлекать дрожжевые клетки методом магнитной сепарации, не уменьшая при этом сорбционную способность клеток. uk_UA
dc.description.sponsorship Висловлюємо подяку С.В. Горобець за корисне обговорення роботи. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
dc.title Кінетика біосорбції йонів міді дріжджами, міченими частинками наномагнетиту uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc PACS numbers: 68.43.Mn, 82.39.-k, 82.40.Qt, 82.45.Tv, 87.15.R-, 87.18.-h, 87.85.M-


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис