Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив анізометричних нанонаповнювачів на структуру та властивості полімерних електролітів на основі поліпропіленгліколю

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Лисенков, Е.А.
dc.contributor.author Гомза, Ю.П.
dc.contributor.author Давиденко, В.В.
dc.contributor.author Клепко, В.В.
dc.contributor.author Рехтета, М.А.
dc.contributor.author Куницький, Ю.А.
dc.contributor.author Шабельник, І.М.
dc.date.accessioned 2015-01-05T15:07:21Z
dc.date.available 2015-01-05T15:07:21Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Вплив анізометричних нанонаповнювачів на структуру та властивості полімерних електролітів на основі поліпропіленгліколю / Е.А. Лисенков, Ю.П. Гомза, В.В. Давиденко, В.В. Клепко, М.А. Рехтета, Ю.А. Куницький, І.М. Шабельник // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2010. — Т. 8, № 3. — С. 691-700. — Бібліогр.: 24 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1816-5230
dc.identifier.other PACS numbers: 61.05.cf, 62.23.Pq, 64.75.Va, 72.22.-d, 77.84.Lf, 81.70.Pg, 82.35.Np
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73139
dc.description.abstract Використовуючи методи рентґеноструктурної аналізи, диференціяльної сканівної кальориметрії та імпедансної спектроскопії виконано дослідження структури та властивостей полімерних електролітів на основі поліпропіленгліколю (ППГ), LiClO₄ та анізометричних нанонаповнювачів. Показано, що структура систем на основі ППГ істотно залежить від вмісту та природи нанонаповнювача. Встановлено, що при вмісті 1% лапоніту в системі спостерігається екстремальна поведінка теплофізичних та діелектричних характеристик. Доведено, що в полімерних електролітах на основі ППГ—LiClO₄ та КНР мають місце два типи провідности – йонна та електронна. uk_UA
dc.description.abstract The structure and properties of polymer electrolytes based on polypropylene glycol (PPG), LiClO₄ and anisometric nanofillers are studied using x-ray diffraction, differential scanning calorimetry, and impedance spectroscopy. As shown, the structure and properties of polymer electrolytes based on PPG substantially depend on the nature and content of nanofiller. As revealed, the thermal and dielectric properties of a system filled with 1% of laponite demonstrate extreme behaviour. There are two types of the conductivity (ionic and electronic) in the polymer electrolytes based on PPG—LiClO₄ and CNT. uk_UA
dc.description.abstract Используя методы рентгеноструктурного анализа, дифференциальной сканирующей калориметрии и импедансной спектроскопии выполнены исследования структуры и свойств полимерных электролитов на основе полипропиленгликоля (ППГ), LiClO₄ и анизометрических нанонаполнителей. Показано, что структура систем на основе ППГ существенно зависит от содержания и природы нанонаполнителя. Установлено, что при содержании 1% лапонита в системе наблюдается экстремальное поведение теплофизических и диэлектрических характеристик. Доказано, что в полимерных электролитах на основе ППГ—LiClO₄ и КНР имеют место два типа проводимости – ионная и электронная. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори висловлюють щиру подяку співробітникам інституту біоколоїдної хімії НАН України М.І. Лебовці та Ю.П. Бойку за надані зразки модифікованого лапоніту, а також корисну дискусію. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
dc.title Вплив анізометричних нанонаповнювачів на структуру та властивості полімерних електролітів на основі поліпропіленгліколю uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис