Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив природи мінеральних нанонаповнювачів на структуру та властивості нанокомпозитів на основі поліетиленгліколю

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Лисенков, Е.А.
dc.contributor.author Гомза, Ю.П.
dc.contributor.author Клепко, В.В.
dc.contributor.author Куницький, Ю.А.
dc.contributor.author Куницька, Л.Ю.
dc.date.accessioned 2015-01-05T15:04:19Z
dc.date.available 2015-01-05T15:04:19Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Вплив природи мінеральних нанонаповнювачів на структуру та властивості нанокомпозитів на основі поліетиленгліколю / Е.А. Лисенков, Ю.П. Гомза, В.В. Клепко, Ю.А. Куницький, Л.Ю. Куницька // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2010. — Т. 8, № 3. — С. 675-689. — Бібліогр.: 21 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1816-5230
dc.identifier.other PACS numbers: 61.05.cf, 62.23.Pq, 64.75.Va, 72.22.-d, 77.84.Lf, 81.70.Pg, 82.35.Np
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73138
dc.description.abstract За допомогою метод рентґеноструктурної аналізи, диференціяльної сканівної кальориметрії та імпедансної спектроскопії виконано дослідження структури та властивостей нанокомпозитів на основі поліетиленгліколю (ПЕГ) та силікатних нанонаповнювачів різної природи. Показано, що структура та властивості нанокомпозитів на основі ПЕГ істотно залежать від природи та вмісту нанонаповнювача. uk_UA
dc.description.abstract The structure and properties of nanocomposites based on polyethyleneglycol and silicate nanofillers of different nature are studied using x-ray diffraction, differential scanning calorimetry, and impedance spectroscopy. As shown, the structure and properties of nanocomposites based on polyethyleneglycol substantially depend on nature and content of nanofiller. uk_UA
dc.description.abstract С помощью методов рентгеноструктурного анализа, дифференциальной сканирующей калориметрии и импедансной спектроскопии выполнено исследование структуры и свойств нанокомпозитов на основе полиэтиленгликоля (ПЭГ) и силикатных нанонаполнителей разной природы. Показано, что структура и свойства нанокомпозитов на основе ПЭГ существенно зависят от природы и содержания нанонаполнителя. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори висловлюють щиру подяку співробітникам Інституту біоколоїдної хімії Лебовці М.І. та Бойку Ю.П. за надані зразки органомодифікованих монтморилоніту та лапоніту, а також обговорення результатів досліджень. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
dc.title Вплив природи мінеральних нанонаповнювачів на структуру та властивості нанокомпозитів на основі поліетиленгліколю uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис