Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Структурно-функціональні особливості вуглецевих наноматеріялів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Рачій, Б.І.
dc.contributor.author Куницька, Л.Ю.
dc.contributor.author Трачевський, В.В.
dc.contributor.author Магомета, О.Д.
dc.contributor.author Куницький, Ю.А.
dc.contributor.author Мельник, А.К.
dc.contributor.author Бозбєй, Ю.Ф.
dc.contributor.author Беркещук, М.В.
dc.date.accessioned 2015-01-05T14:58:55Z
dc.date.available 2015-01-05T14:58:55Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Структурно-функціональні особливості вуглецевих наноматеріялів / Б.І. Рачій, Л.Ю. Куницька, В.В. Трачевський, О.Д. Магомета, Ю.А. Куницький, А.К. Мельник, Ю.Ф. Бозбєй, М.В. Беркещук // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2010. — Т. 8, № 3. — С. 651-662. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1816-5230
dc.identifier.other PACS numbers: 61.05.Qr, 61.48.-c, 76.30.-v, 81.05.U-, 81.70.Pg, 82.45.Yz, 82.47.Uv
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73136
dc.description.abstract Оптимізовано режими синтези вуглецевих наноматеріялів (ВНМ) з оптимальною морфологією та розподілом пор за розмірами, які забезпечують високі характеристики електрохемічних конденсаторів. Методами рентґеноструктурної, диференціяльно-термічної (ДТА) і термоґравіметричної (ТГА) аналіз та електронно-парамагнетного резонансу (ЕПР) досліджено особливості структурних перетворень у ВНМ при різних режимах термічного оброблення. Встановлено кореляцію між динамікою перерозподілу інтеґральних інтенсивностей сиґналів ЕПР та еволюцією структурно-функціональних характеристик вуглецевих композицій. uk_UA
dc.description.abstract Modes of synthesis of carbon nanomaterials (CNM) with an optimal morphology and pore-size distribution, which provide high characteristics of electrochemical capacitors, are optimized. By x-ray, differential thermal (DTA), thermogravimetric (TGA) analyses, and electron paramagnetic resonance (EPR), the features of structural transformations in the CNM under different conditions of heat treatment are studied. A correlation between the dynamics of redistribution of the integral intensities of EPR signals and the evolution of structural and functional parameters of the carbon compositions is revealed. uk_UA
dc.description.abstract Оптимизированы режимы синтеза углеродных наноматериалов (УНМ) с оптимальными морфологией и распределением пор по размерам, которые обеспечивают высокие характеристики электрохимических конденсаторов. Методами рентгеноструктурного, дифференциально-термического (ДТА), термогравиметрического (ТГА) анализов и электронно-парамагнитного резонанса (ЭПР) исследованы особенности структурных преобразований в УНМ при различных режимах термической обработки. Найдена корреляция между динамикой перераспределения интегральных интенсивностей сигналов ЭПР и эволюцией структурно-функциональных параметров углеродных композиций. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
dc.title Структурно-функціональні особливості вуглецевих наноматеріялів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис