Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оптична провідність вуглецевих нанорурок з домішкою азоту

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Репецький, С.П.
dc.contributor.author Вишивана, І.Г.
dc.contributor.author Шастун, В.В.
dc.contributor.author Чешківський, Д.К.
dc.date.accessioned 2015-01-05T14:48:36Z
dc.date.available 2015-01-05T14:48:36Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Оптична провідність вуглецевих нанорурок з домішкою азоту / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун, Д.К. Чешківський // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2010. — Т. 8, № 3. — С. 603-618. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1816-5230
dc.identifier.other PACS numbers: 63.22.Gh, 71.15.Ap, 71.20.Tx, 71.27.+a, 71.28.+d, 72.10.-d, 72.80.Rj
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73134
dc.description.abstract Розвинено методу розрахунку оптичної провідности низьковимірних невпорядкованих систем. Досліджено вплив домішки азоту на розщеплення енергетичних зон електронів і фононів, що зумовлене нееквівалентними положеннями атомів вуглецю в примітивній комірці вуглецевої нанорурки. Досліджено природу концентраційної залежности оптичної провідности вуглецевих нанорурок з домішкою азоту. uk_UA
dc.description.abstract Optical-conductivity calculation method is developed for low-dimensional disordered systems. The influence of nitrogen impurities on splitting of energy bands of electrons and phonons caused by non-equivalent carbon-atom positions in a primitive cell of carbon nanotube is investigated. The carbonnanotubes conductivity dependence on nitrogen-impurity concentration is studied. uk_UA
dc.description.abstract Развит метод расчета оптической проводимости низкоразмерных неупорядоченных систем. Исследовано влияние примеси азота на расщепление энергетических зон электронов и фононов, которое обусловлено неэквивалентными положениями атомов углерода в примитивной ячейке углеродной нанотрубки. Исследована природа концентрационной зависимости электропроводности углеродных нанотрубок с примесью азота. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
dc.title Оптична провідність вуглецевих нанорурок з домішкою азоту uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис