Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Роль параметрів близького порядку невпорядкованої атомарної сітки у формуванні структурного фактора аморфних речовин

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Боркач, Є.І.
dc.contributor.author Іваницький, В.П.
dc.contributor.author Рябощук, М.М.
dc.date.accessioned 2015-01-04T21:18:10Z
dc.date.available 2015-01-04T21:18:10Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Роль параметрів близького порядку невпорядкованої атомарної сітки у формуванні структурного фактора аморфних речовин / Є.І. Боркач, В.П. Іваницький, М.М. Рябощук // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2010. — Т. 8, № 3. — С. 511-520. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1816-5230
dc.identifier.other PACS numbers: 61.05.cp, 61.43.Bn, 61.43.Dq, 61.46.Hk, 68.37.Vj, 81.07.Bc
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73110
dc.description.abstract Теоретично показано недоліки застосування у методі функцій радіяльного розподілу атомів формальної ріжницевої функції. Обґрунтовано можливість використання для аналізи структури невпорядкованих атомарних сіток аморфних речовин фізично чітко визначеної функції радіяльного розподілу атомів. Математично одержано співвідношення, яке дозволяє із експериментальних дифракційних даних прямо визначати параметри близького порядку аморфних речовин без застосування інтеґрального Фур’є-перетвору. uk_UA
dc.description.abstract Disadvantages of application of the formal difference function in the method of functions of radial distribution of atoms are shown theoretically. The possibility to use a physically clearly defined function of radial distribution of atoms for analysis of the structure of disordered atomic grids of amorphous substances is substantiated. The mathematical relationship is obtained, which makes possible to determine directly the parameters of short order of amorphous substances from experimental diffraction data without the integral Fourier transform. uk_UA
dc.description.abstract Теоретически показаны недостатки применения в методе функций радиального распределения атомов формальной разностной функции. Обоснована возможность использования для анализа структуры неупорядоченных атомных сеток аморфных веществ физически четко определенной функции радиального распределения атомов. Математически получено соотношение, которое позволяет из экспериментальных дифракционных данных напрямую определять параметры ближнего порядка аморфных веществ без применения интегрального преобразования Фурье. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
dc.title Роль параметрів близького порядку невпорядкованої атомарної сітки у формуванні структурного фактора аморфних речовин uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис