Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Модифікування поверхні флуоровмісних мембран УФ-ініційованою прищепленою полімеризацією N-вінілпіролідону

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Горобець, А.В.
dc.contributor.author Вакулюк, П.В.
dc.contributor.author Бурбан, А.Ф.
dc.date.accessioned 2010-03-26T14:18:37Z
dc.date.available 2010-03-26T14:18:37Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Модифікування поверхні флуоровмісних мембран УФ-ініційованою прищепленою полімеризацією N-вінілпіролідону / А.В. Горобець, П.В. Вакулюк, А.Ф. Бурбан // Полімер. журн. — 2008. — Т. 30, № 2. — С. 156-161. — Бібліогр.: 23 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0203-3275
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/7290
dc.description.abstract Розроблено метод модифікування поверхні флуоровмісних мембран шляхом УФ-ініційованої прищепленої полімеризації N-вінілпіролідону. Досліджено транспортні та функціональні характеристики мембран залежно від параметрів модифікування (ступеня та тривалості прищеплення, концентрації мономера та ініціатора). За допомогою методу ІЧ-спектроскопії підтверджено хімічне прищеплення полівінілпіролідону до поверхні флуоровмісних мембран. uk_UA
dc.description.abstract Разработан метод модификации поверхности флуоросодержащих мембран путем УФ-инициированной привитой полимеризации N-винилпирролидона. Исследованы транспортные и функциональные характеристики мембран в зависимости от параметров модификации (степени и длительности прививания, концентрации мономера и инициатора). Методом ИК-спектроскопии подтверждена химическая прививка ПВП к поверхности флуоросодержащих мембран. uk_UA
dc.description.abstract The method of surface modification of fluorine-containing membranes by UV-induced graft polymerization of N-vinyl-2-pyrroldinone was developed. Transport and functional characteristics of membranes are explored depending on the parameters of modification (degree and duration of grafting, concentration of monomer and initiator). The chemical grafting of PVP to the surface of fluorinecontaining membranes was confirmed by the method of IR-spectroscopy. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України uk_UA
dc.subject Синтез полімерів uk_UA
dc.title Модифікування поверхні флуоровмісних мембран УФ-ініційованою прищепленою полімеризацією N-вінілпіролідону uk_UA
dc.title.alternative Модифицирование поверхности флуоросодержащих мембран УФ-инициированной привитой полимеризацией N-винилпирролидона uk_UA
dc.title.alternative Surface modification of fluorine-containing membranes by UV-induced graft polymerization of N-vinyl-2-pyrroldinone uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 542.816:66.081


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис