Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Впливповерхні на внутрішню структуру і динамічні властивості доменної стінкив тонких плівках сеґнетоелектриків

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шевченко, А.Б.
dc.date.accessioned 2014-12-26T22:26:14Z
dc.date.available 2014-12-26T22:26:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Впливповерхні на внутрішню структуру і динамічні властивості доменної стінкив тонких плівках сеґнетоелектриків / А.Б. Шевченко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2010. — Т. 8, № 2. — С. 305-338. — Бібліогр.: 64 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1816-5230
dc.identifier.other PACS numbers: 73.61.Ng, 77.22.Ej, 77.55.+f, 77.80.Dj, 77.84.Dy, 77.90.+k, 85.50.-n
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/72616
dc.description.abstract Вивчено вплив поля деполяризації, обумовленого поверхнею плівки сеґнетоелектрика (СЕ), на поведінку вектора поляризації в доменній стінці (ДС). Встановлено, що дія цього поля на ґратницю СЕ призводить до появи компоненти вектора поляризації ДС, нормальної до площини стінки, величина якої максимальна поблизу поверхні плівки. Показано, що врахування цього субструктурного наноутворення ДС збільшує ефективну масу ДС та призводить до «зсуву» частоти її власних коливань. Встановлено, що вплив електропровідности плівки зменшує додаткову поляризацію ДС і відповідну величину «зсуву» частоти її власних коливань. Для нанорозмірних плівок BaTiO3 знайдено характерний час, на протязі якого ефект дії поверхні на внутрішню структуру ДС є найбільш вагомий. uk_UA
dc.description.abstract The impact of depolarization field caused by ferroelectric (FE) film surface onpolarization vector behaviour in domain wall (DW) is studied. As revealed, the action of this field on FE lattice results in appearance of DW polarization-vector component normal to the DW plane, which is maximal in a vicinity of film surface. As shown, the inclusion of this substructure nanoformation of DW increases effective mass of DW and causes a shift of frequency of its free vibrations. As revealed, the electroconductivity of FE film decreases both additional polarization of DW and corresponding shift of DW free-vibrations frequency. The surface impact on DW internal structure is the most significant during characteristic time, which is determined for nanosized BaTiO3 films. uk_UA
dc.description.abstract Изучено влияние поля деполяризации, обусловленного поверхностью пленки сегнетоэлектрика (СЭ), на поведение вектора поляризации в доменной стенке (ДС). Установлено, что действие этого поля на решетку СЭ приводит к появлению компоненты вектора поляризации ДС, нормальной к плоскости ДС, величина которой максимальна вблизи поверхности пленки. Показано, что учет этого субструктурного нанообразования ДС увеличивает эффективную массу ДС и приводит к сдвигу частоты ее собственных колебаний. Установлено, что электропроводность СЭ пленки уменьшает дополнительную поляризацию ДС и соответствующую величину «сдвига» частоты собственных колебаний ДС. Для наноразмерных пленок BaTiO3 определено характерное время, на протяжении которого эффект действия поверхности на внутреннюю структуру ДС наиболее значителен. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
dc.title Впливповерхні на внутрішню структуру і динамічні властивості доменної стінкив тонких плівках сеґнетоелектриків uk_UA
dc.title.alternative Influence of Surface on Internal Structure and Dynamical Properties of Domain Wall in Thin Films of Ferroelectrics uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис